geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Alida van Rijn

Hoofdpagina

Alida van Rijn, 01-11-1876 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1876 Katwijk - archief Katwijk, folio 51 - akte 200
Alida is geboren op 01-11-1876 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten zes uur.
Dochter van Jacob van Rijn (1840) en Geertje van Duijn.
Aangegeven op 03-11-1876 des middags ten twaalf ure door vader Jacob van Rijn, 36 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Bartout van Velthoven, 35 jr, veldwachter en Antonie Rovers, 48 jr, veldwachter; wonende beiden in deze gemeente.

geb alida 1876
Geboorte akte van Alida - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1899 Katwijk - archief Katwijk, akte 6
Getrouwd op 11-01-1899 te Katwijk, des namiddags ten een uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Alida van Rijn en Reijn Varkevisser.
Alida was 22 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk , minderjarige dochter van Jacob van Rijn, karreman en Geertje van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en .......(= niet te lezen door vlekken).....gevraagd.
Reijn was 24 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jacob Varkevisser, schipper en Agada van der Plas, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie des bruidegoms, benevens de toestemming tot het aangaan van een huwelijk verleend door den Commanderende Officier van het vierde Regiment Invanterie.
Getuigen: Huig Varkevisser, 22 jr,(gehuwd), kuiper, broeder van de bruidegom; Gijsbert van Rijn, 28 jr, arbeider, broeder der bruid: Jacob van Rijn, 25 jr, schipper, broeder der bruid en Floris Varkevisser, 57 jr, voerman, zijnde geen famlitie van partijen; allen wonende te Katwijk.


Kinderen:Cornelis Varkevisser 23-10-1872, Katwijk
Geertje Varkevisser 29-04-1874, Katwijk
Jacob Varkevisser 05-01-1878, Katwijk
Jacob Varkevisser 17-01-1879, Katwijk
Aagje Jacoba Varkevisser 18-05-1880, Katwijk
Alida Varkevisser 18-05-1880, Katwijk
Reijn Varkevisser 17-01-1879, Katwijk
Arendje Varkevisser 18-05-1880, Katwijk

Overlijdens Register 1933 Zandvoort - Volgens inschr. Overl. Reg. Katwijk 1933, folio 15 - akte 56
Alida van Rijn is overleden op 18-06-1933 te Zandvoort des voormiddags ten acht uur, 56 jr.

"Aan het strand nabij de zeestraat gevonden" - akte 26 Zandvoort 1933 - index wiewaswie.

Inschrijving in Overlijdens Register Katwijk 1933 - folio 15, akte 56
Voor extract:
heden een en twintig juni negentienhonderd drie en dertig is door mij, ambternaar van den Burgelijke Stand der gemeente Katwijk, ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van het artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Zandvoort, waaruit blijkt, dat op achttien juni dezes jaars, des voormiddags ten acht uur, in de gemeente Zandvoort is overleden gevonden: Alida van Rijn, echtgenoote van Reijn Varkevisser, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Katwaijk en wonende te Katwijk, dochter van Jacob van Rijn en van Geertje van Duijn, beiden overleden.
Waarvan akte.

ov ins alida 1876
Inschrijvings akte Alida in Overlijdens Register - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Geenalogie Katwijks Museum
Reijn Varkevisser is overleden op 26-03-1960 te Steenwijk, 86 jr en op 26-03-1960 begraven te Steenwijk.
Reijn was geboren op 20-01-1874.
Zijn vader Jacob Varkevisser was van beroep arbeider en later schipper.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 222
Alida woont hier bij zijn ouders op wijk VII no 823.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 30
Alida woont hier bij haar ouders op wijk E no 44 en Parlevlietslop 10 tot zij op 04-12-1895 naar Leiden vertrok.
Volgens haar 2e inschrijving (regel13) kwam zij op 07-02-1896 weer terug uit Leiden en is overgebracht naar folio 237.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 237
Alida wordt hier op 11-01-1899 met haar man voor de 1e keer ingeschreven. Drie kinderen worden na hun geboorte hier bijgeschreven. Het gezin woont hier op de Elleboogsteeg 15 en vertrekken op 07-11-1903 naar Leiden. Haar zoon Jacob Varkevisser (1903) pas op 29-09-1904 naar Leiden.
Haar echtgenoot is hier van beroep arbeider en later schipper met kenmerk O (= ondergeschikte) ( nu werknemer).
Volgens kolom 20 komt Alida van folio 30 en Reijn van folio 228.

Alida wordt hier met haar gezin op 18-08-1909 voor de 2e keer ingeschreven, met ook twee in Leiden geboren kinderen, komende op 07-08-1909 van Leiden.
Het gezin woont hier in de Adrianastraat 21 en haar echtgenoot Reijn is hier van beroep trambeambte.
Op 29-05-1911 vertrekt het gezin naar Scheveningen.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 233
Alida wordt hier op 28-08-1912 met haar gezin ingeschreven, komende op 23-08-1912 van Den Haag.
Het gezin woont hier op 2e Duinpad 1 en haar echtgenoot Reijn is hier van beroep loswerkman.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1840

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact