geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Annetje van Rijn

Hoofdpagina

Annetje van Rijn, 11-12-1841 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1841 Katwijk - archief Katwijk, folio 36 - akte 139
Annetje is geboren op 11-12-1841 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten een ure.
Dochter van Jan Jacobsz van Rijn (1805) en Annetje van der Plas.
Aangegeven op 17-09-1841 des middags ten twaalf ure door Jan Jacobsz van Rijn, 36 jr jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan van Rijn de oude, 59 jr, voerman en Gerrit van Rijn, mandenmaker, 41 jr ; wonende beiden binnen deze gemeente.
Vader Jan tekent van Rhijn met een h.

geb annetje 1841
geboorte akte Annetje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Huwelijks Register 1879 Katwijk - archief Katwijk, folio 17v - akte 33
Getrouwd op 06-01-1870 te Katwijk, des namiddags ten half een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Annetje van Rijn en Cornelis Plokker
Annetje was 37 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 11-12-1841, meerderjarige dochter van Jan Jacobszoon van Rijn, voerman en Annetje van de Plas, zonder beroep, wonende te Katwijk.
Cornelis was 32 jr, visscher, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 20-05-1847, weduwnaar van Jannetje van Rhijn, meerderjarige zoon van Jacob Plokker, oud ?, visscher en Jannetje Haasnoot, zonder beroep, wonende te Katwijk.
Getuigen: Jacob Plokker, 60 jr, visscher, vader bruidegom; Jan van Rhijn, 73 jr, voerman, vader der bruid; Pieter Plokker, 23 jr, vischer, broeder bruidegom en IJsbrand van der Plas, 67 jr, voerman; allen wonende in deze gemeente.

Cornelis Plokker heeft bij koninklijk besluit in dato vijftien augustus dezes jaars, nommer 30, waarvan afschrift ten deze is overlegd, dispensatie verkregen van artikel acht en tachtig nommer een van het Burgelijk Wetboek, ten einde een huwelijk te kunnen aangaan met Annetje van Rijn, zuster zijnde overleden vrouw.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
Overlijdens Register 1894 Katwijk - archief Katwijk, folio 29 - akte 108
Annetje is overleden op 24-10-1894 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten half vier uur te Katwijk aan Zee in het huis wijk A nommer 73.
Annetje was 52 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van cornelis Plokker, dochter van Jan van Rijn en Annetje van der Plas, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 26-10-1894 des voormiddags ten elf uur door Jacob Plokker, 77 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee en Gerrit de Jong, 45 jr, bode, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde de eerste schoonvader, de tweede geen familie van de overledene.

ov annetje 1841
overlijdens akte Annetje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1820 deel 5 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 186
Cornelis Plokker is overleden op 03-06-1892 te Katwijk.
Bev. Reg. 1850-1862 wijk 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 61
Annetje, hier Antje van Rhijn genoemd, woont hier bij haar ouders op wijk IV huis 329 a.

Voor inzage kopie folio 61: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, 201 (doorgestreept is 151)
Annetje woont hier bij haar ouders op wijk IV no 329.
Aantekening in kolom 20: "overgebracht naar fol. 135 van dit register.

Voor inzage kopie folio 201: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, 135
Na het overlijden van haar zus Jannetje van Rijn (1848) op 20-01-1878 wordt Annetje hier op 04-10-1879 als nieuwe echtgenoot van Cornelis Plokker (2e huw) op deze bladzijde bijgeschreven en woont zij op wijk IV no 389.
Cornelis Plokker is hier van beroep visscher.

Voor inzage kopie folio 135: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1820 deel 5 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 186
Annetje woonde hier met haar echtgenoot Cornelis Plokker op wijk A no 42a, 44 en 73 tot hun overlijden op resp. 24-10-1894 en 03-06-1892.
Verder zijn hier nog drie kinderen, Jan, Jacob en Jannetje Plokker ingeschreven uit zijn 1 huwelijk van Cornelis Plokker met haar zus Jannetje van Rijn.

Voor inzage kopie folio 186: klik hier.


Voor de pagina van Jannetje van Rijn: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1805

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact