Stamboom van Rijn
De archieven door de eeuwen heen

Hoofdpagina

Het vastleggen van de registers door de eeuwen heen

AlgmeenDe DTB's
Tijdens het Consilie van Trente werd besloten, dat de pastoor in zijn parochie boek moest houden van de dopen, huwelijken en begravenissen (nu de DTB's genoemd). Bij de huwelijken moeten er twee getuigen genoteerd worden.
Verder waren er geen voorwaarden en konden de pastoors de boeken bijhouden, zoals zij zelf het beste en/of eenvoudigste vonden, waardoor een verscheidenheid van invullingen van deze boeken te zien geeft. Soms werd er ook de geboortedatum bij de dopen genoemd en dat is dan mooi meegenomen

Na 1812
In de Franse tijd heeft Napoleon de Code Civiel ingevoerd en kwam er een Burgelijke Stand en een Bevolkings Register. Zover het nog niet gebeurd was, kreeg elk huis een nummer en elke persoon een achternaam.

Na de Franse tijd moesten de kerkregisters (de DTB's) bij de gemeenten ingeleverd worden.

In het Bevolkings Register werden per huisnummer per pagina de personen ingeschreven en doorgehaald, die op dit adres wonen en woonden. Onderaan de pagina naar boven werden de mogelijke inwonenden, niet familieleden, en inwonend huishoudelijk personeel ingeschreven.

Zo rond 1900 ging het Bevolkings Register over op de gezinskaarten, op naam van het hoofd van het gezin.
Deze gezinskaarten geven een goede samenstelling van het gezin; wanneer en waar men geboren zijn, op welk adres ze woonden en de adressen na inschrijving, vanwaar men gekomen is en wanneer, waar men, of elk van de genoemde personen, naar toegegaan is (dit kan een andere plaats zijn, danwel een verwijzing naar een andere gezinskaart. Bijvoorbeeld bij huwelijk kinderen), danwel of men overleden is.
Voor het bezien van gezinskaarten van de van Rijns, klik hier op gezinskaarten

Rond 1939 ging men over op de persoonskaarten, die gehandhaafd bleven tot het computer tijdperk en men de burgelijke stand en bevolkingsregister heeft geautomatiseerd.


======================================================


Geraadpleegde Archieven op volgorde plaatsnaam
Klik op naam archief of direkt zoeken om direkt naar de betreffende site en/of pagina te gaan.


Stadsarchief Amsterdam (voor links zie onderstaand)
Noord Hollands Archief, Haarlem.
Genealogie Club van het Katwijks Museum, Katwijk aan Zee.
Digitaal Archief Rotterdam.
Regionaal Archief Rivierenland, Tiel. (voorheen Archief Tiel)
Gemeente Archief Wassenaar.
- direkt zoeken in indexen (o.a. dtb's en Burg.Stand) van Wassenaar.
- direkt zoeken naar personen/akten in archief Wassenaar.Kijk voor meer en uigebreider informatie op de onderstaande links van de betreffende archieven.


gebouw arch amsterdam Stadsarchief Amsterdam

Adres:Vijzelstraat 32 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 10.0017.00 uur
1017 HL Amsterdam Zaterdag en Zondag 12.0017.00 uur
Telefoon: 020-2511511
In de weekends en op feestdagen zijn de
Studiezaal Originelen en de Repro
gesloten.
Gebouw De Bazel--------------------------------gebouw arch groningen Groninger ArchievenRegionaal Historisch Centrum

Adres:Cascadeplein 4 Openingstijden: September t/m juni:
9726 AD Groningen Dinsdag 09.00 21.00 uur
Telefoon: 050-5992000 Woensdag t/m vrijdag 9.00 17.00 uur
Juli en augustus:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 17.00 uur

Gebouw Archief Groningen


Voorwoord

Stamvader:
Gerrit - huw.1742

verhalen

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

foto albums

vragen wachten op antwoorden

Contact