geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 10-10-1858 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1858 Katwijk - archief Katwijk, folio 40v - akte 157
Arie is geboren op 10-10-1858 te Katwijk aan de Rijn, des morgens ten zeven ure.
Zoon van Daniel van Rijn (1824) en Catharina van Duijn.
Aangegeven op 11-10-1858 des middags ten twaalf ure door Daniel van Rijn, 33 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Jacobus de Kleijn, 52 jr, kleermaker en Johannes Heller, 58 jr, smid; wonende beide in deze gemeente.

doop arie 1858
Geboorte akte van Arie - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1884 Katwijk - archief Katwijk folio 20v - akte 39
Ten half één uur in het huis der gemeente gecompareerd:
Getrouwd op 20-11-1884 te Katwijk: Arie van Rijn met Jentien Snijder.
Arie was 26 jr, mandenmaker, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Daniel van Rijn, mandenmaker en Catharina van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, present en in dit huwelijk toestemmende.
Jentien was 30 jr, zonder beroep, geboren te Meppel, wonende te Katwijk, onlangs te Oegstgeest, meerderjarige dochter van Hendrik Snijder Janszoon en van Alberdina Hanou, beiden overleden.
Getuigen: Pieter van Rijn, 23 jr, mandenmaker, broeder bruidegom; Hendrik Imthorn, 35 jr; Albertus van der Gust, 35 jr, bloemkweker en Bartout van Veldhoven, 43 jr, veldwachter; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Arie woont hier bij zijn ouders op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Arie bleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 27: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
1e inschrijving: Arie woont hier bij zijn ouders o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229.
Arie was van beroep mandenmaker en heeft verder de volgende aantekening: "zie hieronder".
Ook zijn vrouw Jentien Snijder (als vrouw van nr 3 = Arie) staat hier bij zijn ouders ingeschreven. Alsmede zijn kinderen Daniel (als kleinzoon) en zijn beide dochters Alberdina en Catharina (als kleindochters).

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
2e inschrijving: nu op deze pagina met eigen gezin.
Arie staat hier met zijn gezin ingeschreven en heeft gewoond op: wijk II - huis 17, wijk III - huis 229, wijk I - huis 65 en Voorstraat 91.
Arie was hier van beroep mandenmaker en later boter- en kaashandelaar.
Jentien Snijder was geboren op 22-08-1854 te Meppel.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk
Arie van Rijn woonde hier met zijn gezin op Voorstraat 91 en was van beroep boter en kaas handelaar met als kenmerk een H (= als hoofd werkzaam in eigen bedrijf of voor eigen rekening werkzaam voor derden).
Jentien Snijder was geboren op 22-08-1854 te Meppel. Arie is met zijn gezin overgeschreven van III R. 54 (deel 3, Katwijk aan de Rijn, folio 54).
Arie is op 21-02-1922 met zijn gezin naar Noord amerika vertrokken - route 2 box 78 (Calif.).
Opmerking in kolom20: ambtshalve doorgehaald.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Ellis Island 1921- list or manifest of alien passengers - S.S. Ryndam - regel 11
Arie was hier op Ellis Island aangekomen met de S.S. Ryndam op 21-11-1921 en was vertrokken op 2 11-1921 vanuit Rotterdam.
Arie reisde met zijn vrouw Jentien Snijder, hier Jentien van Rijn genoemd, en zijn twee Alberdina en Margje.
Arie was 62 jr en aangeduid als dairyman; Jentien 67 jr en aangeduid als housewife; Alberdina 32 jr en Marje 27 jr. Allen hebben als laatst gewoond in Katwijk aan de Rijn, Holland.
Als referentie is opgegeven voor Arie brother Jan van Rijn (1862), Katwijk aan de Rijn, Holland, voor Jentien was deze Jan haar zwager en voor de beide dochters was deze Jan hun oom.
Arie had $ 1500,-- op zak en had zelf voor de overtocht betaald; voor Jentien haar husband; voor de beide dochters hun father.
Als relatie in de USA is opgegeven de zoon van Arie en Jentien: Henry van Ryn (1890), Alpaugh, Kings Co., Californie. Voor de dochters was Henry hun broer. Arie was 5 feet, 3 inch lang, had grijs haar en grijze ogen, geboren te Katwijk, Holland; Jentien was 4 feet, 9 inch lang, had grijs haar en grijze ogen, geboren te Meppel, Holland; de beide dochters waren 5 feet, 2 inch lang, bruin haar en grijze ogen, beiden geboren te Katwijk, Holland.

Voor inzage kopie Ellis Island 1921: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------


Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jentien is geboren op 22-08-1854 te Meppel.
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1824

Kinderen:

Daniel 1886

Alberdina 1888

Catharina 1888

Hendrik 1890

Margje 1893

Arie 1895

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact

arie 1858a div1
Arie van Rijn 1858
Foto vermoedelijk genomen voor paspoort vlak voor hij naar Noord Amerika vertrok.