Stamboom van Rijn
Bastiaan van Rijn

Hoofdpagina

Bastiaan van Rijn, 25-03-1863 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1863 Katwijk - archief Katwijk, folio 10v - akte 38
Bastiaan is geboren op 25-03-1863 te Katwijk aan de Rijn, aldaar in zijn bijzijn des avonds ten half negen ure.
Zoon van Cornelis van Rijn (1836) x Johanna van Driel.
Vader Cornelis was zeevarende en wonende te Katwijk aan de Rijn, afwezig ter uitoefening van zijn beroep.
Aangegeven op 27-03-1863 des namiddags ten een ure door Klaas Plantenga, 34 jr, verloskundige, wonende te Katwijk aan de Rijn.
Getuigen: Willem van der Vlies, 29 jr, gemeente klerk en Engelbregt Oranje, 45 jr, bode; wonende beide in deze gemeente.

geb bastiaan 1863
Geboorte akte Bastiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1889 Katwijk - archief Katwijk, akte 27
Getrouwd op 27-06-1889 te Katwijk, des namiddags ten half een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Bastiaan van Rijn met Cornelia Slootweg.
Bastiaan was 26 jr, metselaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Cornelis van Rijn, overleden en Johanna van Driel, zonder beroep, wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huweliojk gevende.
Cornelia was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Slootweg en Maartje de wilden, de eerste arbeider en de tweede zonder beroep, beiden wonende te Valkenburg (Provincie Zuide-Holland) hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Cornelis van den Burg, 38 jr, sluiswachter, zwager des bruidegoms, wonende alhier; Pieter Slootweg, mandenmaker, 47 jr, oom der bruid, wonende te Scheveningen; Jacobus Slootweg, arbeider 25 jr, broeder der bruid, wonende te Valkenburg en Hendrikus Lambertus van Berloo, smid, 27 jr, geene familie van partijen, wonende te Leeuwarden.

Overlijdens Register 1939 Katwijk -archief Katwijk, folio 6v - akte 33
Basatiaan is overleden op 28-03-1939 te Katwijk, des namiddags te elf uur.
Helena van Rijn was 77 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Cornelis van rijn en Johanna van Driel, beiden overleden.
Aangegeven op 29-03-1939 door Johannesw Haasnoot, 55 jr, tuinder, wonende te Katwijk.


ov bastiaan 1863
Overlijdens akte Bastiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Cornelia Slootweg is overleden op 25-06-1857 te Katwijk, 91 jr.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 26
Bastiaan woont hier bij zijn ouders op wijk III no 256.
Zijn vader Cornelis woont hier tot zijn overlijden op 26-05-1864.
Na het overlijden van zijn vader Cornelis gaat zijn moeder Johanmna van Driel met de twee kinderen, Lena (= Helena) en Bastiaan naar: "Overgebracht naar folio 33 reg. 2 van Katwijk aan den Rijn".


Bev. Reg. 1862-1880 deel 2 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 33
Na het overlijden van zijn vader Cornelis van Rijn hertrouwt zijn moeder Johanna van Driel op 02-05-1867 met Aldert Hoek, geb. 29-11-1840 te Katwijk en trekt met haar twee kinderen, Lena (= Helena) van Rijn en Bastiaan van Rijn bij hem in op wijk III no 258.
Bastiaan wordt hier stiefzoon genoemd.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 2 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 17
Johanna van Driel woont hier met haar kinderen Lena (=Helena) en Bastiaan van Rhijn bij haar gezin met Aldert Hoek en de kinderen uit dit huwelijk op wijk III no 226 en Balovenstr 7.
Op regel 4 wordt hier Bastiaan van Rhijn als stiefzoon vermeld en in kolom 20 staat aangetekend: "overgebracht naar deel 3 folio 73".


Bev. Reg. 1880-1920 deel 2 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 17
Bastiaan woont hier met zijn vrouw Cornelia Slootweg op o.a. wijk no 212, 213d, 188, 268b, wijk 3 no 190c en Nieuwsteeg 5.
Bastiaan was van beroep metselaar en later stoker.
Verder werd hier op 25-01-1921 ingeschreven: Cornelia van Dijk, nicht, geb. 14-02-1911 te Hillegom, komende op 25-01-1921 van Hillegom.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1836

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact