geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn

Begin stamboom

Hoofdpagina

En nu mogelijk twee generaties verder terug tot in de 17e Eeuw
Er zijn aanwijzingen, dat Jan van Rijn (geboren/gedoopt voor 1625) mogelijk de grootvader is van onze Gerrit, die op 08-04-1742 te Katwijk met Hendrina Jansdr Kniest is getrouwd.


Van de heer Henk v.d. Does van de Genealogie Club van het Katwijks Museum kreeg een stamboom vanaf deze Jan van Rijn van zo'n honderd A4-tjes, waarop zeker een kleine duizend van Rijns zijn weergegeven.. Als het inderdaad zou zijn, dat deze Jan van Rijn de tot nu bekende stamvader moet zijn, dan hoeft Ome Ben in de komende jaren zich niet te vervelen. Maar dat is momenteel nog niet zeker, maar kan wel als leidraad dienen voor verder onderzoek

Onderstaand de relevante delen inzake de vader en grootvader van onze Gerrit (ook wel Gerardus genoemd)

I.1 Jan van RIJN, geboren voor 1625.
Kinderen:
1.Cornelis Jansz van RIJN (zie II.1 op blz. 1).
2.Danil Janszoon van RIJN (Daendel) (zie II.3 op blz. 1).
3.Cornelis (Cnelis) Jansz van RIJN (zie II.5 op blz. 1).
4.Geertje Jansdr van RIJN, geboren ca 1660 te Rijnsburg ?
Ondertrouwd te Rijnsburg, gehuwd voor de kerk op 11-03-1685 te Katwijk ad Rijn, met attest na Rijnsburg met
Simon Janszoon DUIJNDAM, gedoopt ca 1660 te Rijnsburg.


II.5Cornelis (Cnelis) Jansz van RIJN, gedoopt op 06-07-1659 te Katwijk aan Zee, overleden ca 1731.
Gehuwd voor de kerk vr 1689 met Maertie Klaasdr van der PLAS, geboren voor 1669.
Uit dit huwelijk:
1.Adriana van RIJN, gedoopt op 10-09-1684 te Oegstgeest.
2.Theodora van RIJN, gedoopt op 13-05-1686 te Katwijk, overleden voor 1687.
3.Theodora van RIJN, gedoopt op 31-03-1687 te Oegstgeest.
4.Dirkje van RIJN, gedoopt op 13-05-1689 te Katwijk aan Zee (getuige(n): Hendrick Klaasse , Guertie Klaas).
5.Margaretha van RIJN, gedoopt op 18-05-1692 te Katwijk aan Zee (getuige(n): Daandel Janse van Rijn ,
Geerie Jans van Rijn).
6.Claas Cornelisz van RHIJN (zie III.12 op blz. 2).
7.Cornelia van RIJN, gedoopt op 13-10-1697 te Katwijk aan Zee (getuige(n): Jacob Teunisse , Beatrix Gerritse).
8.Jacob Cornelisz van RIJN (zie III.15 op blz. 2).
9.Gerardus (Gerrit) van RIJN (zie III.17 op blz. 2).


Van Theodora (II.5.3), Claas (II.5.6), Jacob (II.5.7) en Gerardus (Gerrit)van Rijn van de bovenvermelde kinderen van Cornelis (Cnelis) van Rijn heb ik geen doop in het doopboek van Oegstgeest rond die tijd kunnen vinden. Hierbij dient vermeld te worden, dat de pagina's van het betreffende doopboek de jaren 1694 en 1695, behoudens een enkele doopinschrijving, blanco zijn en 1693 t/m augustus dopen zijn ingeschreven. Waarom is onbekend.
Voor de andere kinderen zie onderstaande info.


Deze Cnelis (Cornelis) Jansz van Rijn is volgens verkregen informatie via de Genealogie Club van het Katwijks Museum getrouwd met Maertie Klaasdr van der Plas.
theodora 1689 d Doch echter volgens de dopen van de kinderen van Cnelis in het doopboek 11 van Oegstgeest wordt zijn vrouw enkel Maertie Klaas genoemd. Cnelis zelf wordt bij de gevonden dopen bij zijn eerste 2 kinderen, Adriana (1684) en Theodora (1686) Cnelis Janse; bij zijn 3e, Theodora (1689, en 4e kind, Margareta Cnelis (1692) Cnelis Janse van Rijn en bij zijn 5e kind, Cornelia (1697) DTB Oegstgeest, boek 11, folio 21, 13-05-1689 doop theodora
Cornelis Janse van Rijn genoemd.
Verder werd bij de dopen aangegeven, dat de eerste 2 kinderen in Oegstgeest en de laatste 3 kinderen in Catwijk op Zee zijn geboren.


margareta 1692 d De getuigen bij de geboorte van Margareta Cnelis (1692)zijn Daandel Janse van Rijn en Geertie van Rijn. Dit zijn zeer waarschijnlijk de broer en zus van Cnelis Janse van Rijn(I.1.3 en II.5) en ook weergegeven resp. I.1.2 en I.1.4 als kind van de Jan van Rijn (I.1). Dit is een aanwijzing, dat Cnelis, gedoopt op 06-07-1659 te Katwijk aan Zee(?), een kind van Jan van Rijn kan zijn. DTB Oegstgeest, boek 11, folio 29, 18-05-1692 doop Margareta Cnelis


Verder blijft de naam Maertie Klaas als een puzzelstuk door het begin van de stamboom zweven.
Volgens de dopen van de kinderen van Cnelis Janse van Rijn is er slechts sprake van Maertie Klaas en niet bekend is waarom het de naam Maertie Klaasdr van der Plas is geworden. Volgens de Genealogisch Club te Katwijk.
Nog "leuker" wordt het, als volgens de kwartierstaat Brederode (onderstaande link) Cornelis (Cnelis) Jansz van Rijn op 21-06-1682 te Leiden getrouwd is met een Maertie Claes Geijteman.
Op de website van archief Leiden heb ik de inschrijving van dit huwelijk in het Schepenhuwelijks register gevonden. Het is wel onderaan de pagina bijgeschreven met voor die pagina's duidelijk afwijkend handschrift op een wijze, dat je kan aannemen, dat dit huwelijk mogelijk later is ingeschreven. Dus weer meer vragen dan antwoorden.
Daar komt nog de Maartje Claasse van Kuijeren, vrouw van Jan van Rijn (overleden in 1760 te Katwijk) en grootmoeder van Joannes Hendricus van Rhijn (1791)van Dreumel, die in 1754 te Katwijk is overleden, maar verder momenteel onvindbaar blijkt te zijn.
Dus wie dan wie is behoeft zeker nader onderzoek.


Maar het neemt niet weg, dat momenteel verder geen bewijs/aanwijzing aanwezig is/zijn, dat de Gerardus (Gerrit) van Rijn (II.5.9), genoemd als kind van Cornelis (Cnelis) Jansz van Rijn dezelfde Gerrit van Rijn is, die op 08-04-1742 getrouwd is met Hendrina Jansdr Kniest.
Het ziet er verder naar uit, dat er al mensen met de stambomen van de van Rijns bezig zijn geweest die via de broers en zusters, neven en nichten van onze Gerrit van Rijn tot de Jan van Rijn van voor 1625 zijn gekomen. Hierbij zal ik gaarne met hen in kontakt willen komen. Mogelijk hoor ik eens wat van hen.Interessante links met info inzake Gerrit van Rijn en zijn vader Cnelis (Cornelis) van Rijn.
Wat wel meer vragen oproept dan antwoorden geeft.
Voor:www.myheritage.nl
kwartierstaat Brederode (scroll naar nummer 518),van Kevin Antonius Adrianus Bredero.
Meer in de kwartierstaat van Kevin Antonius Adrianus Bredero inzake de mogelijke vader, grootvader en overgrootvader van Gerrit.
Klik onderstaand aan voor:
Cnelis (Cornelis) Janse van Rijn, de mogelijke vader van onze Gerrit (Gerardus van Rijn).
Jan Danielsz van Rijn (scroll naar nummer 4468), de mogelijke vader van Cnelis (Cornelis) Janse van Rijn.
Daniel Jansz van Rijn (scroll naar nummer 8936), de mogelijke vader van Jan Danielsz van Rijn.
Dan nu al bijna terug tot rond 1590. Te mooi om waar te zijn? Of niet? Ik kan het nu nog niet vertellen. Eerst maar eens meer naar bewijs/aanwijzingen zoeken.
==========================================================================================

Wat aan het bovenstaande vooraf ging

En weer een stukje verder met deze stamboom van de van Rijns

Lange tijd zat ik vast met infromatie, zoals deze onder de streep vermeld staat. Oom Karel van Rijn (1921) heeft in de jaren eind 40 en jaren 50 al onderszoek naar de stamboom van Rijn gedaan. Zie ook zijn uiteenzetting in de Gens Nostra van januari 1946. Achteraf denk ik, dat ik door dit artikel en de gemaakte omweg van oom Karel een beetje op het verkeerde been ben gezet.
In het najaar van 2012 nam ik weer eens kontakt op met het archief van de Gemeente Katwijk, maar zij deden knap moeilijk en als ik dan na een opmerking inzake DTB (doop-, huwelijk- en begraafboeken der kerken vr 1812) de vraag te horen kreeg wat een DTB is, dan gaan bij mij vriendelijk gezegd de kriebels over mijn rug.
Maar goed, zo kwam ik bij het Genealogisch clubje van het Katwijks Museum terecht en daar had ik meer aan. Zo kwam ik met, wat ik noem, overtuigend indirekt bewijs toch een generatie verder terug. Mede door de getuigen bij de doop van de kinderen van hieronder vermelde Jan van Rijn. En zo is de Joannes van Rhijn, geboren in Katwijk en 1747 gedoopt in Oegstgeest, de Joannes van Rijn, die in 1775 te Tiel trouwde met Hendrina Cornelisse, en de stamvader van de Tielse tak.
Hierbij moet vermeld worden, dat Katwijk in deze periode geen eigen parochie had en alle rooms katholieken in de omgeving van Oegstgeest aldaar in deze parochie gedoopt werden. Het mag van geluk spreken dat de pastoors uit die tijd vermelden in welk dorp het kind is geboren.

Van de Dreumelse tak heb ik nog geen aansluiting met Katwijk gevonden. Welliswaar is het overlijden van Jan van Rijn in 1760 gevonden, maar het overlijden in 1754 van Maertje Claasje van Kuyeren, beiden overleden te Katwijk, roept bij kenners vragen op. Er staatm in het begraafboek Maarte Claasse van Kuyeren, wat meer in de richting van een man duidt.
Maar ja de bijlage van het overlijden van zijn grootmoeder Maartje Claasse van Kuyeren bij de huwelijks akte van Joannes Hendricus van Rhijn in 1819 te Dreumel duidt weldegelijk op een vrouw. Ik hoop toch in de komende tijd de aansluiting te kunnen vinden.===========================================================================================


Wat aan het bovenstaande vooraf ging

En zo begon deze stamboom van de van Rijns (de versie van vr het najaar van 2012)

De eerste voorvader van onze tak van de stamboom der van Rijns, waarvan het bewijs is geleverd, is het trouwen van Joannes van Rijn met
Hendrina Cornelisse op 12-06-1775 te Tiel. Met de doop van Cornelius van Rijn op 12-06-1781 te Tiel, zoon van Joannes van Rijn en Hendrina Cornelisse, is de bewezen eerste stap van de stamboom een feit. De getuigen Claas van Rijn en Hendrina van Rijn kan ik nog niet echt plaatsen, maar het lijkt erop, dat deze twee Katwijkers waren.

trouw joannes 1775
De vermelding in het trouwboek van de kerk. de zo genoemde DTB's, te Tiel van Joannes van Rijn met Hendrina Cornelisse.

En hoe kom ik op Katwijk!
Oom Karel van Rijn (1921) heeft in het verleden onderzoek gedaan naar onze stamboom. Jammergenoeg was hij niet zo scheutig met mededelingen hieromtrent, maar aan enkele hints heb ik toch mijn voordeel kunnen doen. Waaronder een verhaal in de Gens Nostra van jan 1946, waarin hij uitlegde, hoe hij van Tiel in Katwijk terecht was gekomen.


verhaal gens nostra1 verhaal gens nostra2
Het verhaal van Karel van Rijn (1921) in de Gens Nostra van januari 1946

Echter verdere bewijzen voor deze aansluiting met de van Rijns uit Tiel zijn nog niet echt gevonden.
Wel heb ik in Katwijk een echtpaar gevonden, welke namen ook voorkomen bij de doop in 1776 van Hendrika Wilhelmina van Rijn, dochter van Jan van Rijn en Hendrina Cornelisse.
Bij een huwelijk in Katwijk werden genoemd: Gerrit van Rhijn x Henderina Jansd. Kniest.
Bij de doop van Hendrina Wilhelmina in Tielals getuigen: Gerardus van Rijn x Hendrina Knies. Tijdens al mijn onderzoeken in al die jaren ben ik nog niet tegengekomen, dat dezelfde naam en voornamen van beiden bij meerdere echtparen voorkomen. Dus het is bij het betreffende huwelijk en doop zeer aannemelijk (doch geen bewijs), dat het om hetzelfde echtpaar gaat.
Tevens waren de ouders, Joannes van Rijn en Hendrina Cornelisse, van Cornelis van Rijn (de eerste bewezen doop, in 1781 te Tiel, van een voorvader) eveneens getuigen bij de doop van Joannes Henricus van Rijn in 1791 te Dreumel.
Verder werden in deze tijden in het algemeen alleen familieleden als doopgetuigen gevraagd.
Het zijn zeker allemaal hints in de goede richting, maar levert nog niet echt het bewijs op in de samenhang tussen Tiel, Dreumel en/of Katwijk.


------------------------In Katwijk heb ik in de DTB's (doop, trouw en begraaf boeken van de kerken) het begraven van Jan van Rhijn en zijn Vrouw Maartje Claasje van Kuyeren gevonden.
Maarje Claasje is op 9 december 1754 in Katwijk aan Zee begraven, pro deo.
Jan van Rhijn is op 8 december 1760 begraven in Katwijk aan Zee en voor zijn begravenis is 6 gulden betaald. Dat duidt op welstand. Dit vermogen is vermoedelijk via erfenis verkregen na het over lijden van zijn vrouw Maartje Claasje in 1754, daar zij pro deo is begraven. Dus Jan van Rhijn was toen onvermogend en hoefde voor haar begravenis niets te betalen. Het is mij nog niet bekend, hoe hij aan vermogen is gekomen. Hopelijk zal nader onderzoek enige klaarheid hierin kunnen brengen.


begraven maartje claasje begraven Jan van Rhijn
Maartje Claasje van Kuyeren - begraven 1754 pro deoJan van Rhijn - begraven 1760 voor 6 gulden------------------------------------------
Als u nog leuke nieuwtjes en weetjes hebt over de van Rijns hebt, houdt de website zich daarvoor zeker aanbevolen.
Bij voorbaat dank.

Voorwoord

-----

verhalen

Gezinskaarten
periode
1900-1940

foto albums

Geschiedenis archieven

vragen wachten op antwoorden

Contact