geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Catharina Johanna van Rijn

Hoofdpagina

Catharina Johanna van Rijn, 11-04-1863 te RotterdamGeboorte register 1863 Rotterdam - arch. Rotterdam, B-114v, akte 1263
Catharina Johanna is geboren op 11-04-1863 te Rotterdam, des voormiddags ten drie ure, breedstraat no 10-248
Dochter van Johannes Cornelis van Rijn (1835) en Maria Bakker.
Aangegeven op 11-04-1863 door Catharina Elisabeth van der Weijden, huisvrouw van Wilhelmus Antonius van der Velde, vroedvrouw, 40 jr, wonende GoudscheCingel 13 - 906.
Johannes Cornelis van Rijn, pakhuisknecht, mede wonende aldaar, zijnde door ongesteltheid verhinderd de aangite in persoon te doen.
Getuigen: Gerrit Verbeet, pakhuisknecht, 46 jr, wonende Goudscheweg 13-722 en Pieter van den Brande, pakhuisknecht, 28 jr, , wonende Hoogenzee..... 13-143.

geb Catharina 1863
Geboorte akte - archief Tiel
Huwelijks register 1892 Rotterdam - arch. Rotterdam, F-087v, akte 1142
Getrouwd op 28-09-1892 te Rotterdam:
Catharina Johanna van Rijn en Theodorus Joannes Maria Antonius Hendricus Sevenstern.
Catharina was 29 jr, zonder beroep, geboren en wonende3 alhier, meerderjarige dochter van Johannes Cornelis van Rijn, timmerman, wonende alhier en Maria Bakker overleden.
Theodorus was 29 jr, beeldhouwer, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Sevenstern, apotheker, wonende te Amsterdam en Johanna Maria Christina Josephina Borsboom, overleden.
De vaders van partijen, hierbij tegenwoordig, hebben in dit huwelijke toegestemd.
Getuigen: Hendrikus Sevenstern, 25 jr, tabakshandelaar, broeder van den bruidegom; Franciscus Antonius van Rijn, 27 jr, timmerman, broeder; Petrus van rijn, 42 jr, timmerman, oom der bruid en Abraham Zwart, 52 jr, stads sergeant, wonende allen alhier.
Voorts verklaarden partijen te erkennen twee kinderen, beiden alhier geboren, het eerste genaamd Theodorus Joannes,den negen en twintigsten october achttienhonderd negentig en het tweede Jeanette Maria Catharina den achttienden februariie dezes jaars en ingeschreven als kinderen van Catharina Johanna van Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier


Kinderen:Catharina Maria Digna Sevenstern 13-07-1893, Rotterdam
Theodora Maria Josephina Sevenstern 29-09-1894, Rotterdam
Hendricus Cornelis Maria Pius Sevenstern 28-03-1896, Rotterdam
Wilhelmina Maria Catharina Sevenstern 29-09-1897, Rotterdam
Maria Louisa Cardina Hendrica Sevenstern 17-07-1899, Rotterdam
Wilhelmus Maria Alouisius Sevenstern 06-08-1900, Rotterdam

Bev. Reg. Rotterdam - archief Rotterdam, folio 317
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Nieuwstraat 4. Catharina was met haar ouders overgeschreven naar 15/2549

Voor inzage kopie Bevolkings Register 317: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 64e - folio 64
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Conradstraat 18.
Catharina kwam met haar ouders op 28-06-1881 van Rotterdam en werd met haar ouders overgeschreven op aug 1882 naar deel 369a - folio 41.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 369a - folio 41
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Czaar Peterstraat 13.
Catharina was hier met haar ouders overgenomen op aug 1882 van deel 64e - folio 64 en werd met haar ouders weer overgeschreven op juli 1883 naar deel 273b - folio 94.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 41: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 273b - folio 94
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders) op Jacob van Lennepstraat 30.
Catharina was hier met haar ouders overgenomen op juli 1883 van deel 369a - folio 41 en werd alleen overgeschreven op juli 1883 naar deel 63 - folio 81

Voor inzage kopie Bevolkings Register 94: Klik hier


deel 63 folio 81 + nieuw deel 63 folio 57 (kopie nog niet beschikbaar)


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 646 - folio 226
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Kastanjeweg 24.
Catharina was met haar ouders overgenomen op aug 1887 van deel 300 - folio 64 en vertrok alleen op 20-02-1888 naar Rotterdam vertrokken.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 226: Klik hier


Gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Catharina woont hiermet haar gezin op v. Alkemadeplein 23, Schommelstraat 31, Zwart Janstraat 69, Raephorststraat 108 1e, Pijnackerstraat 33 nu 21a, Schiebroekschestraat 3a en Kabeljauwschestraat 47a.
Catharina is hier op 21-04-1888 ingeschreven, komende van Amsterdam. Theodorus is hier op 14-12-1889 ingeschreven, komende van Amsterdam.
Bij aanmerking staat op de regel van haar echtgenoot Theodorus: "failliet 13/2-1903 te Rotterdam geŽindigd".
Op 27-03-1918 gaat het gezin naar Overschie, Oude Kleiweg 425.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
-------------------------------------------Vader:
Johannes Cornelis 1835

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact