Stamboom van Rijn
Cornelia Alida Maria van Rijn

Hoofdpagina

Cornelia Alida Maria van Rijn, 08-04-1929 te Wassenaar

Cornelia Alida Maria is geboren op 08-04-1929 te Wassenaar.
Dochter van Petrus Theodorus van Rijn (1893)en Cornelia van Barneveld.
Overlijdens Register 1929 Wassenaar - archief Wassenaar, 1929 - akte 64
Cornelia is overleden op 06-05-1929 te Leiden.
Heden den negenentwintigsten mei 1929 ingeschreven een uittreksel uit het overlijdensregister den gemeente Leiden van den zevenden mei deze jaaars, ambtshalve afgegeven ingevolg het tweede lid van artikel vijftig van het Burgelijk Wetboek, waaruit blijkt, dat te Leiden in het jaar 1929 den zesden mei des middags ten vijf ure is overleden Cornelia Alida Maria van Rijn, oud 4 weken, geboren en wonende te Wassenaar, dochter van Petrus Theodorus van Rijn, grondwerker en van Cornelia van Barneveld, beiden wonende te Wassenaar.
Waarvan akte.
Bev. Reg. Wassenaar - archief Wassenaar, inv. 941 - folio 60
Cornelia woonde hier tot haar overlijden bij haar ouders.
-------------------------------------------


Vader:
Petrus Theodorus 1893

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact