geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Johannes van Rijn

Hoofdpagina

Johannes van Rijn, 28-10-1887 te Amsterdam

Geboorte register 1887 Amsterdam arch Amsterdam, akte 10848, 10/104v
Johannes is geboren op 28-10-1887 te Amsterdam, des namiddags ten half twaalf ure, in het huis staande Kerkstraat 423.
Zoon van Johannes van Rijn (18600926) en Maria Henn.
Vader Johannes was 27 jr en boekhouder.
Getuigen: Johannes Breurkens, kleermaker, 28 jr, Kerkstraat 423 en Johan Willen de graan, commissionair, 25 jr, Overtoom 160.

geb johannes1887
Geboorte akte - archief Amsterdam

Huwelijks register Amsterdam - archief Amsterdam, 3k/43v ake 1046
Getrouwd op 12-11-1919 te Amsterdam: Johannes van Rijn met Aaltje Antonia Meijer.
Johannes was kantoorbediende, geboren en wonende alhier, oud 32 jr.
Meerderjarige zoon van Johannes van Rijn, kantoorbediende en Maria Henn, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Aaltje, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerhardus Meijer, 62 jr, winkelier wonende alhier en Neeltje Boll, overleden.
Aaltje is geboren op 24-03-1893.
Getuigen: "Theodoor van Rijn, broeder des echtgenoots, kantoorbediende, oud 25 jr en Pieter Meijer, broeder der echtgenoote, schoenfabrikant, oud 38 jr , beiden wonende alhier."

De kerkelijk zegening heeft op 13-11-1919 plaatsgevonden.


Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

algemeen02 algemeen03
Aaltje Antonia Meijer Johannes van Rijn (1887)

Overlijdens Register 1953, Gem. Nieuwer Amstel - archief Amsterdam, folio 32, akte 122
Johannes van Rijn is overleden op 13-10-1953, Gem. Nieuwer Amstel, te zeven uur, vijftien minuten.
Johannes van Rijn was 65 jr, kantoorbediende, geboren te Amsterdam en wonende te Nieuwer Amstel, echtgenoot van Aaltje Antonia Meijer, zoon van Johannes van Rijn en Maria Henn, beiden overleden.
Aangegeven: op 13-10-1953 door Thomas Johannes de Jong, 27 jr, agent bij een bedrijfspolitie, wonenede te Nieuwer Amstel.

In de kantlijn is bijgeschreven: 28 oct 1887 (= geb. dat. Johannes) Heemraadschapslaan 47, 6 meerderj. en 1 minderj. (kinderen), RK begr.pl Bovenkerk.

ov johannes 1887
overlijdens akte Arie - archief Gemeente Den Haag


Aaltje Antonia Meijer is overleden op 21-07-1960 te Amsterdam en begraven op 25-07-1960 te r.k. begraafplaats H. Urbanus te Bovenkerk.

Militie Register Amsterdam, lotingsnummer 1053
Johannes van Rijn is te Amsterdam geboren op 28-10-1887 en wonende te Amsterdam, van beroep kantoorbediende, zoon van JohanneS van Rijn en Maria Henn, 1 meter en 669 millimeter lang.
Johannes is op 13-12-1906 door de Militieraad voor de dienst aangewezen.
Johannes is daadwerkelijk ingelijfd op 27-05-1907 bij het 7e Regiment Infanterie.
In kolom 20 staat de vermelding: 01-01-1916 o/n Landweer.
-------------------------------------------Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 213 - folio 125
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Kerkstraat 423.
Johannes werd met zijn ouders overgeschreven naar deel 497 - folio 171.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 497 - folio 171
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Utrechtschestraat 130.
Johannes kwam met zijn ouders op dec 1889 van deel 213 - folio 125.
Johannes werd met zijn ouders vanaf hier overgeschreven mee naar de gezinskaart van zijn vader Johannes (1960).

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam, gezinskaart vader Johannes - archief Amsterdam
Johannes van Rijn woonde bij zijn ouders op: Utrechtschestraat 130 - 2 hoog (buurt Z, deel 497 no 171); 14-10-1898, 2e Jan Steenstraat 60 huis; 1902, 2e Jan van de Heijdenstraat 5 huis.
Johannes was hier met zijn ouders overgenomen van deel 213 folio 125 en van beroep kantoorbediende.
In kolom 17 staat op de regel van Johannes nog een gestempelde opmerking : "Landweer".
Johannes wordt hier op 25-11-1919 alleen overgeschreven naar Eigen Gezinskaart K17/35

Voor inzage kopie gezinskaart vader Johannes: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam - eigen gezinskaart
Johannes woonde hier met zijn gezin op Kerkstraat 327-1 hoog (buurt Z, deel 178, fol. 35) en 17-07-1922 Lutmastraat 74 (dl L 34 fol. 114) en was van beroep kantoorbediende.
Johannes kwam op 12-11-1919 van de gezinskaart van zijn vader Johannes (1860) van Rijn (J 19/5).
Aaltje kwam op 12-11-1919 van de gezinskaart van haar vader Gerardus Meijer (N 5/14).
Johannes is op 10-11-1931 met zijn gezin naar de Heemraadschapslaan 48 te Amstelveen vertrokken.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart Amsterdam: Klik hier


Johannes van Rijn heeft in de Kerkstraat met zijn gezin op 1 hoog onder het gezin van zijn broer Karel (1888) van Rijn op 2 hoog gewoond.


Bev. Reg. Amsterdam, woonkaart 2, Lutmastraat 74 huis - archief Amsterdam
Johannes van Rijn staat hier ingeschreven als gezin met 4 mannen en 3 vrouwen en gaat op 10-1-1931 naar Nieuwer Amstel.

Voor inzage woonkaart Lutmastraat 74: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.Bev.Reg. Amstelveen, archief Amsterdam - eigen gezinskaart
Johannes was ook hier kantoorbediende en kwam met zijn gezin op 10-11-1031 van Amsterdam.
Aaltje Antonia Meijer is geboren op 24-03-1893 te Amsterdam.
Johannes en Aaltje zijn op 12-11-1919 te Amsterdam getrouwd.
Het gezin woonde op de Heemraadschapslaan 48 en ging later op 19-04-1937 naar Heemraadschapslaan 47.
Buiten zoon Johannes (1920), die per 25-02-1942 naar Amsterdam was vertrokken, waren het verder de gezinsleden hier tot aan de persoonskaarten ingeschreven.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart Amstelveen: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
Johannes heeft tot zijn overlijden op Heemraadschapslaan 47 te Amstelveen gewoond. Zijn vrouw Alida heeft na zijn overlijden nog enkele jaren daar gewoond en is later met haar kinderen Louisa en Paulus naar de Rembrandweg 209 hs verhuisd en is tot haar overlijden hier blijven wonen.


Info oom Johan ( Johannes van Rijn 1920).
Johannes was procuratiehouder bij een Engels bedrijf van wol en stoffen in Amsterdam. Dit bedrijf heeft al zijn activiteiten naar Engeland verplaatst en Johannes met zijn gezin kon mee naar Engeland. Dat wilde zijn vrouw niet en zo verloor Johannes zijn baan.
Hierna werkte Johannes bij een bank, maar vanwege een thumor in de hersenen, viel Johannes onder zijn werk regelmatig weg, waardoor zijn schrijfwerk verknoeid werd. Hierdoor is hij ontslagen.
Dit gebeurde allemaal voordat hij naar Amstelveen verhuisde.

Volgens zijn zoon Johannes (1920) hadden zijn ouders in goede tijden een dienstmeid, naaister en een werkster in dienst.
-------------------------------------------Vader:
Johannes 1860

Kinderen:

Johannes 1920

Alphonsus 1924

Lucas 1927

Louisa Catharina 1928

Agnes 1930

Rudolf 1932

Paulus 1935

-----

Huis Heemraad- schapslaan 47

Foto's Johannes en gezin

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

johannes foto div2
Bruiloftsfoto Johannes
johannes foto div1
Foto in de tuin van het huis aan de Heemraadschapslaan 47