geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II (nazaten van Jacob)

Hoofdpagina

De grote tak van Katwijk

De nazaten van Jacob van Rijn (rond 1700)

Jacob is een zoon van Cnelis (Cornelis)Jansz van Rijn ( 1659 ) en Maertie Klaas (van der PLas of Geijteman). Tevens is Jacob een broer van de Jan van Rijn (geb. rond 1699 en leidt naar de tak van Dreumel) en Gerrit (Gerardus) van Rijn (geb. datum onbekend) en leidt via zijn zoon Jan van Rijn 1747 naar de tak van Tiel)
Van de bovenvermelde broers heb ik nog geen doopinschrijving gevonden, terwijl van hun vijf zusters de doop wel in boek 11 (DTB) van Oegstgeest heb gevonden.
Als leidraad neem ik hiervoor de informatie van de Werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum.Het is inmiddels wel gebleken, dat er ook een Nederduits Hervormd/gereformeerd/ protestantse stroming in de tak van Katwijk zit.
Vooral bij de nazaten van Claas en Jacob van Rijn, twee broers van de bovenvermelde Gerrit van Rijn. Hierbij is gebleken dat Dirk van Rijn, nu 85 jaar en medeoprichter van de Werkgroep Genealogie in Katwijk, nu ook tot deze stamboom behoort.
Dirk van Rijn had ik al in de jaren tachtig ontmoet. Maar doordat hij niet katholiek was, hebben wij met de informatie van toen niet naar elkaars stamboom verder gekeken.

Verder zal ik in de komende tijd, met de tot mij beschikking staande informatie middels deze pagina, de pagina's van de betreffende tak uit Katwijk op deze website gaan opzetten en uitbouwen.
Inmiddels staan de mij bekende nazaten van Jacob van Rijn van rond 1700 op de website.
Het zijn tot heden al ruim 1200 van R(h)ijns geworden.
------------
======================================================
Geraadpleegde Archieven op volgorde plaatsnaam
Klik op naam archief of direkt zoeken om direkt naar de betreffende site en/of pagina te gaan.


Genealogie Club van het Katwijks Museum, Katwijk aan Zee.
Gemeente Archief Oegstgeest.
Gemeente Archief Leiden - digitaal personen.
------------------------------------------------
Jacob 1704

Index op naam en geboorte datum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

vragen wachten op antwoorden

Contact