Stamboom van Rijn
Nicolaas van Rijn

Hoofdpagina

Nicolaas van Rijn, 11-10-1863 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1863 Katwijk - archief Katwijk, folio 38v - akte 149
Jan is geboren op 11-10-1863 te Katwijk aan de Rijn, des morgens ten half zes ure.
Zoon van Daniel van Rijn (1824) en Catharina van Duijn.
Aangegeven op 12-10-1863 des middags ten een ure door Daniel van Rijn, 39 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Arie van Rijn, 67 jr, manden maker en Dirk Schats, 48 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

doop nicolaas 1863
Geboorte akte van Nicolaas - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1890 Katwijk - archief Katwijk, akte 18
Des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente gecompareerd:
Getrouwd op 09-10-1890 te Katwijk: Nicolaas van Rijn met Jannetje Lammens.
Nicolaas was 26 jr, kuiper, geboren en wonende te alhier, meerderjarige zoon van Daniel van Rijn, mandenmaker en Catharina van Duijn, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jannetje was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Bartholomeus Gijsbertus Lammens, bakker en Maartje Schaap, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Ewoud van den Vijver, landbouwer, 27 jr, zwager der bruid; Huibert Gerardus Lammens, bakker, 23 jr, broeder der bruid; Arie van Rijn, koopman, 21 jr, broeder des bruidegoms en Johannes Maagdelijn, schipper, 29 jr, zwager des bruidegoms; allen wonende alhier.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Nicolaas woont hier bij zijn ouders op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Nicolaasbleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Nicolaas woont hier bij zijn ouders o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229.
Nicolaas was van beroep mandenmaker en later kuiper, heeft verder de volgende aantekening: "overgebracht naar folio 69".


Bev. Reg. 1880 -1890 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, deel 3 - blad 69
Nicolaas woont hier met zijn gezin op wijk II, huis 142 en is van beroep Kuiper.
Op 27-10-1899 vertekt hij met zijn gezin naar Velsen.---------------------------------------------------


Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jannetje Lammers is geboren op 13-02-1869 te Katwijk.
Haar vader Bartholomeus Gijsbetus Lammers was ook landbouwer en turfhandelaar.
Haar moeder moet ook dienstbode geweest zijn.


Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1824

Kinderen:

Catharina 1891

Bartholomeus 1892

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact