geb jan 1851 geb jan 1851 geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Indexen en schema's

Hoofdpagina

Indexen en schema's van de takken van R(h)ijn's


Het volgnummer van hierna genoemde schema's bestaan uit de omgekeerde geboorte datum van de vader (jjjjmmdd) en na de punt de generatie volgnummer met daarachter een volgorde letter van de kinderen van oudste naar de jongste binnen het gezin. Bij meerdere huwelijken kan nog een punt met een cijfer volgen. om aan te geven uit welk huwelijk het kind geboren is.Indien in de indexen en schema's op de naam geklikt wordt, wordt de pagina van de betreffende van Rijn op een nieuwe pagina zichtbaar.
======================================================================Schematisch overzicht en indexen van: Voorvaderen,


Voor index op naam en geboorte datum: klik hier.


Voor schematisch overzicht: klik hier.
======================================================================Schematisch overzicht en indexen van: Voorschoten,


Voor index op naam en geboorte datum: klik hier.


Voor schematisch overzicht: klik hier.
======================================================================Schematisch overzicht en indexen van: Katwijk - algmeen (tak Katwijk I),


Voor index op naam, geboorte datum en woonplaats: klik hier.


Voor schematisch overzicht: klik hier.
======================================================================Schematisch overzicht en indexen van: Katwijk - nazaten van Jacob van rond 1700 (tak Katwijk II),


Voor index op naam: klik hier.

Voor index op geboorte datum: klik hier.Voor schematisch overzicht: klik hier.
======================================================================Schematisch overzicht en indexen van: Dreumel, Tiel en Wassenaar.


Voor index op naam: klik hier.

Voor index op geboorte datum: klik hier.

Voor index op woonplaats: klik hier.Voor schematisch overzicht: klik hier.
======================================================================Schematisch overzicht en indexen van: tak Zuid Afrika,


Voor index op naam, geboorte datum en woonplaats: klik hier.


Voor schematisch overzicht: klik hier.
======================================================================De maker van deze website:

Ben van Rijn.
Tel.: 06-48231050
e-mail: oom_ben@hotmail.com


Informatie uit deze website mag door derden enkel en alleen voor persoonlijk gebruik met bronvermelding gebruikt worden.-----------------------------------------------------

vragen wachten op antwoorden

Contact