Stamboom van Rijn
Simon Petrus van Rhijn

Hoofdpagina

Simon Petrus van Rhijn, 31-10-1893 te Noordwijk

info Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 4 Noordwijk - folio 35
Simon Petrus is geboren 31-10-1893 te Noordwijk, des namiddags ten half acht ure ten zijnen huize.
Zoon van Petrus van Rhijn (1857) en Dirkje de Haas.
Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 4 Noordwijk = folio 35
Simon Petrus woont hier zijn ouders.
Er is geen adres genoemd.
Simon Petrus is nog minderjarig en gaat met zijn zus en haar gezin mee op 20-09-1906 naar Lisse.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Petrus 1857

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact