geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
info mogelijke voorvaders

Hoofdpagina

Het uitzoeken naar de juiste voorvaderen

De hypothese over de voorvaderen der van Rijns

Zoals al op de hoofdpagina is gesteld, geldt de hypothese voor de eerste vier mij bekende generaties. Aldus als voorwaardelijke waarheid aangenomen, dat onderstaand de generaties voorvaderen zijn, doch nog wel naar bewijzen gezocht dient te worden. Ten eerste de generatie van Gerrit (Gerardus)van Rijn (huw 1742) en vervolgens van zijn: vader Cnelis (Cornelis Jansz van Rijn (gedoopt 06-07-1659); grootvader Jan Danielsz van Rijn (geb. rond 1616 ) en overgrootvader Daniel Jansz van Rijn (geb. rond 1590).
Van de generatie van de overgrootvader is niet meer bekend dan zijn naam en dat hij getrouwd is op 10-05-1615 te Voorschoten met Maritgen Gerritsdr.
Als leidraad neem ik hiervoor de informatie van de kwartierstaat van Kevin Antonius Adrianus Bredero en de Werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum.Een nieuwtje wat de afgelopen weken is gebleken, dat er ook een Nederduits Hervormd/gereformeerd/protestantse deel in de tak van Katwijk zit.
Vooral bij de nazaten van Claas en Jacob van Rijn, twee broers van de bovenvermelde Gerrit van Rijn. Hierbij is gebleken dat Dirk van Rijn, nu 85 jaar en medeoprichter van de Werkgroep Genealogie in Katwijk, nu ook tot deze stamboom behoort.
Dirk van Rijn had ik al in de jaren tachtig ontmoet. Maar doordat hij geen rooms katholiek was, hebben wij met de informatie van toen verder niet naar elkaars stamboom verder gekeken.

Verder zal ik in de komende tijd, met de tot mij beschikking staande informatie middels deze pagina, de pagina's van de betreffende voorvaderen op deze website gaan opzetten en uitbouwen.
Een heel kleine start is al gemaakt, maar hoop de info en pagina's inzake de voorvaderen beetje bij beetje uit te kunnen breiden.


======================================================


Indien er woord(den) in het blauw in de tekst staat/staan, kan hierop geklikt worden om het betreffende document te bezien.

Voor het verdere onderzoek gebruik ik twee overzichten als leidraad.
Ten eerste: de eerste 3 relevante pagina's (van de honderd) van het overzicht van Henk van der Does van de Genealogische Club in het Museum Katwijk en
ten tweede: een overzicht relevante delen uit de kwartierstaat van Brederode.
Helaas staan in beide overzichten geen bronvermeldingen genoteerd.
Verder staat er in het rood een nummer voor de namen van de van R(h)ijns, welke corresponderen met de nummers van de betreffende van R(h)ijns in het hieronder vermelde overzicht.


In het overzicht van de mogelijke voorvaderen heb ik de relevante van R(h)ijns genoemd van de drie generaties voor de Gerardus (Gerrit) van Rijn, getrouwd in 1742 te Katwijk.
In eerste instantie de info uit het overzicht van de Katwijkse Genealogische Club, in purper gekleurd, gebruikt en vervolgens aangevuld met de info uit de kartierstaat van Brederode, in het blauw gekleurd. Daarbij met de gele markering aangegeven, waar de verschillen liggen; eveneens de vraagpunten. Met als bijlage van het overzicht een document, waarop ter ondersteuning diverse kopieŽn van akten inzake de betreffende van Rijns staan.


======================================================


Geraadpleegde Archieven op volgorde plaatsnaam
Klik op naam archief of direkt zoeken om direkt naar de betreffende site en/of pagina te gaan.


Gelders Archief, Arnhem.
Genealogie Club van het Katwijks Museum, Katwijk aan Zee.
Gemeente Archief Oegstgeest.

Gemeente Archief Wassenaar.
- direkt zoeken in indexen (o.a. dtb's en Burg.Stand) van Wassenaar.
- direkt zoeken naar personen/akten in archief Wassenaar.
------------------------------------------------Indexen en schema's alle takken

vragen wachten op antwoorden

Contact