geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Aalbert van Rijn

Hoofdpagina

Aalbert van Rijn, 10-04-1784 te Dreumel

DTB archief Beneden Leeuwen
Aalbert is gedoopt op 10-04-1784 te Dreumel.
Zoon van Jan van Rijn en Hendrica Cornelissen.

doop aalbert 1784
DTB archief Beneden Leeuwen

04-03-1804, Tiel - Boek der huwelijk Commissarissen 1467, folio 255-256
Aalbert is getrouwd op 30-12-1810 te Tiel met Clara Smits.
Volgens bewijs van Pred. W.de Roo zijn voorn. personen te tiel in de Grooten Kerk getrouwd: Albert van Rijn en Clara Smits
Albert was 23 jr, geb. te Dreumel en wonende alhier, zoon van Jan van Rijn en Hendrina Cornelissen.
Clara was 20 jr geboren (03-08-1789) en wonende alhier. Dochter van Johannes smits en Cornelia van Gelst.

Voor inzage kopie uit boek der Huwelijk Commissarissen:klik hier voor: linker zijde rechter zijde.

Overlijdens Register 1844 - archief Tiel, akte 51
Aalbert is overleden op 09-03-1844 te Tiel, des morgens ten half negen ure, binnen deze gemeente, 59 jr.
Gehuwd met Clara smits en zoon van wijlen Jan van Rijn en Hendrika Meeuwissen, in leven echtelieden.
Aangegeven door Cornelis van Rijn, arbeider, 62 jr en broer van de overledene met getuige: Dirk Gennissen, kleermaker, 43 jr. Beide in deze gemeente woonachtig.


overlijden Aalbert 1784
Overlijdens akte uit het archief van TielOverlijdens Register 1844 - Gelders Archief, folio 11 - akte 40
Clara smits is overleden op 02-05-1851 te Dreumel des avonds ten zeven ure, 62 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Aalbert van Rijn, dochter van wijlen Johannes smits en Cornelia van Gils, in leven echtelieden.

Voor inzage kopie akte van overlijden Clara Smits: Klik hier
-------------------------------------------Volkstelling Tiel 1829 - 1830, blad 77
Aalbert van Rijn, 45 jr en geboren te Dreumel, woonde hier met zijn vrouw Clara Smits, 40 jr, geboren te Tiel en huisvrouw van Aalbert van Rijn, met hun dochter Cornelia van Rijn, 13 jr en geboren te Tiel, in de Tolhuisstraat 420.
De verdere ingevulde info der "aanduiding der ingezetenen" komen wat vreemd over.

Voor inzage kopie Volkstelling Tiel: klik hier.


Bev. Reg. 1829-1837, deel 3 Tiel - archief Tiel, boek 3 - folio 426
Aalbert woonde hier met zijn gezin in de Tolhuisstraat 420 en was van beroep arbeider.
Het gezin is op 23-07-1829 hier ingeschreven en vertrrok naar no 544.
Aalbert was roomsch en zijn vrouw Clara Smits, geb. 03-08-1789 te Tiel, was hervormd.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 426: klik hier.


Bev. Reg. 1829-1837, deel 3 Tiel - archief Tiel, folio 551
Aalbert is hier ingeschreven op 01-05-1831. woonde hier met zijn vrouw Clara bij de Binnenmolen no 544 en is hier van beroep karman.
Verder is hier nog ingeschreven op 23-01-1835: Gerrit Jan van Rijn, geb. 22-01-1835 te Tiel en is de zoon van Cornelia van Rijn, ongehuwd moeder en geb. 26-05-1816, en kleinzoon van Aalbert.
Aalbert is werwaarts vertrokken naar no 420.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 551: klik hier.


Bev. Reg. 1839-1840, deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 184
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente tiel en stad Tiel.
Bij den Binnenmolen 544 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 5 personen.
Het 1e gezin is van Aalbert van Rijn, 53 jr, hier geboren te Leeuwen, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Clara Smits, 49 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en valt onder de protestanten.
Het 2e gezin is van Cornelia van Rijn, (= dochter van Aalbert en ongehuwd moeder) 24 jr, geboren te Utrecht, vermeld als jonge dochter en valt onder roomschen met haar twee kinderen: Jan van Rijn, 5 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman en valt onder de roomschen en Maria van Rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonge dochter en valt onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 184: klik hier.Het leger van Napoleon
Aalbert van Rijn is ingelijfd geweest in het leger van Napoleon: eerst bij het 45e Regiment Infanterie van LInie en later bij het 29e Regiment Infanterie van Linie. Aalbert wordt hier Albert genoemd en zijn vader Jan de naam Jean.


45e Regiment Infanterie van Linie - nummer 12067
Aalbert van Rijn werd hier ingedeeld op 09-02-1813 bij het 5e Bataljon, 3e Compagnie.
Aalbert was 1,78 cm ehad een ovaal gezicht, blauwe ogen en was van beroep voiturier.
Op 30-06-1813 werd Aalbert overgeplaatst naar het 293 Regiment Infanterie van Linie.

45e reg
akte inzake 45e regiment

Voor inzage hele pagina van 45e Reg.: klik hier.29e Regiment Infanterie van Linie - numer 12146
Aalbert van Rijn werd hier ingedeeld op 01-07-1813 bij het 1e Bataljon, 4e Compagnie.
In januari 1814 nam Aalbert de benen en deserteerde uit het leger.

29e reg
akte inzake 29e regiment

Voor inzage hele pagina van 29e Reg.: klik hier.
-------------------------------------------Vader:
Joannes 1747

Kinderen:

Henrica Louisa 1811

Cornelia Hendrika 1816

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

aalbert huwelijk1
Huwelijksboek der Commissarisen, linker pagina

aalbert huwelijk2
Huwelijksboek der Commissarisen, rechter pagina