geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Aaltje van Rijn

Hoofdpagina

Aaltje van Rijn, 01-08-1837 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1837 Katwijk - archief Katwijk, folio 20 - akte 76
Aaltje is geboren op 01-08-1837 te Katwijk aan Zee, des middags ten twaalf ure te Katwijk aan Zee.
Dochter van Jacob van Rijn (1791) en Geertje Hoek.
Aangegeven op 02-08-1837 des voormiddags ten elf ure door vader Jacob 45, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Huig van der Meij,72, rentenier en Gerrit Remmelswaal, 59, veldwachter; wonende beide te Katwijk aan Zee.

geb aaltje 1837
Geboorte akte Aaltje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Huwelijks Register 1856 Katwijk - archief Katwijk, folio 19 - akte 36
Getrouwd op 02-10-1856 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente Beide Katwijken en het Zand gecompareerd:
Aaltje van Rhijn en Christiaan Vooijs
Aaltje van Rhijn was 19 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 01-08-1837, minderjarige dochter van Jacob van Rhijn en Geertje Hoek, beide overleden, ook zijn overleden de grootouders van vaderszijde Jacob van Rhijn en Fijtje Remmelswaal en de grootouders van moederszijde Arij Hoek en Jannetje Haasnoot, zijnde hierbij overlegd de acte van geboorte van Aaltje van rhijn, tevens de acten van overlijden van hare ouders voornoemd, hare grootmoeder van vaders zijde en hare grootmoeder van moederszijde, verklarende de bruidegom onder prestatie van den bij den wet gevordenden eed, dat de grootvader van vaderszijde, zoomede de grootvader van moederszijde der bruid beide zijn overleden en hij in de onmogelijkheid is hiervan de vereischte doodacten over te leggen, daar hem tijd en plaats van overlijden onbekend zijn. Weshalve de toestemming tot dit huwelijkwordt vereischt van haren voogd en toezienden voogd Jacob van Rhijn, karreman en Jan van Rhijn karreman, wonende te Katwijk aan Zee, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Christiaan Vooijs was 24 jr,arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 06-08-1832, meerderjarige zoon van Arie Bastiaanszoon Vooijs, karreman en Jaapje Luks, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Jan de Vreugd, 34 jr, visscher, zwager; Arie van Rhijn, 36 jr, karreman, broeder; Barend Imthorn, 31 jrkoetsier, zwager en Cornelis van der Plas, 38 jr, karreman, zwager der bruid; alle de getuigen wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.Kinderen:Geertje Vooijs 07-09-1857, Katwijk
Jacoba Vooijs 24-02-1860, Katwijk
Lena Vooijs 28-06-1864, Katwijk
Lena Vooijs 22-01-1866, Katwijk
Jacob Vooijs 02-09-1869, Katwijk
Jacoba Vooijs 18-11-1871, Katwijk
Arentje Vooijs 31-12-1875, Katwijk
Jacoba Vooijs 18-12-1877, Katwijk

Overlijdens Register 1916 Katwijk - archief Katwijk, folio 15 - akte 55
Aaltje is overleden op 11-12-1862 te Katwijk aan Zee, des namiddag ten half vijf uur in het huis Kerksteeg nommer 64.
Aaltje van Rhijn, 78 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoote van Christiaan Vooijs, dochter van Jacob van Rhijn en Geertje Hoek, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 28-04-1916 des voormiddags ten half twaalf uur door Jcob van Duijvenbode, 58 jr, visscher, wonende te Katwijk en Willem Schaap,46 jr, arbeider, wonende te Katwijk; zijnde beiden schoonzoons van de overledene.

ov aaltje 1837
overlijdens akte Aaltje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Bev. Reg. 1850-1862 wijk 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, wijk 6 folio 2
Aaltje woont hier bij haar ouders op wijk 6 huis 589.

Voor inzage kopie folio 2: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 5 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 152
Aaltje woont hier met haar gezin op wijk VII no 906.
Haar echtgenoot Christiaan is hier van beroep karreman.

Voor inzage kopie folio 152: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Japik 1791

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact