geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Aart van Rhijn

Hoofdpagina

Aart van Rhijn, 26-03-1893 te Scheveningen

Geboorte Register 1893 Den Haag, archief Den Haag, folio 233 - akte1363
Aart is geboren op 26-03-1893 te Scheveningen, aldaar des namiddags ten een ure.
Zoon van Jan van R(h)ijn (1849) en Elisabeth Knoester.
Aangegeven door Jan van Rhijn, 43 jr, voerman, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Minnekus Knoester, 33 jr rn dirk van der Zwan, 35 jr; voerlieden, beiden wonende te Scheveningen.

geb aart 1893
Geboorte akte van Aart - archief Gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1915 Den Haag - archief Den Haag, folio 182 - akte 353
Getrouwd op 10-02-1915 te Den Haag, in het stadhuis der gemeente Den Haag verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Aart van Rhijn met Geertruida van der Waeter.
Aart was 21 jr,loodgieter, geboren en wonende te Scheveningen, meerderjarige zoon van Jan van Rhijn, schelpenvisscher en Elisabeth Knoester, zonder beroep, beiden wonende te aldaar, voor wier toestemmingen de tusschenkomst van den Kantonrechter is ingeroepen.
Geertruida was 21 jr, dienstbode, geboren te Gouda en wonende alhier, meerderjarige dochter van Petrus Laurentius van der Waeter, 56 jr, meubelmaker en Geertrui van Buuren, 52 jr, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Getuigen: Arie van Buuren, 52 jr, houtzager, oom de bruid, wonende te Gouda en Johannes van Rhijn, 31 jr, loodgieter, broeder van den bruidegom, wonende te Vreeswijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Eigen Gezinskaart Den Haag
Aart van Rhijn woonde hier met zijn gezin op: 10-02-1915 - Breughelstraat 115; 07-09-1917 - Z.W. Buiterstraat 118d; 03-07-1917 - W. Kuijperstraat 100 en 25-06-1925 Pinkstraat 2a.
Geertruida kwam op 11-04-1908 van Gouda en was geboren op 17-11-1893 te Gouda.
Aart was N.H. en Geertruida R.K.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1849

Kinderen:

Petrus 1915

Albertus 1921

Geertrui 1923

Jan Gerard 1932

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact