geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Adriana van Rijn

Hoofdpagina

Adriana van Rijn, 08-09-1906 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1906 Katwijk - archief Katwijk, folio 37 - akte 144
Adriana is geboren op 08-09-1906 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten half twaalf uur.
Dochter van Cornelis van Rijn (1875) en Maartje van der Luijt.
Aangegeven op 10-09-1906 des middags ten twaalf uur door Emmelina de Lange, 35 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Cornelis van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Govert Baltazar Werther, 37 jr, gemeente ontvanger, zonder beroep en Hendrik Vooijs, 31, bode; wonende beiden alhier.

geb adriana 1906
Geboorte akte Adriana - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1929 Katwijk - archief Katwijk, folio 61 - akte 120
Getrouwd op 24-12-1929 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Adriana was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Cornelis van Rijn, 54 jr, landarbeider en Maartje van der Luijt, 55 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Willem was 22 jr, visscher, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Willem van der Plas, overleden en Aaltje de Jong, 45 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk.
De moeder van den bruidegom en de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jacob mVarkevisser, 24 jr, los arbeider, zwager des bruidegoms en Jan van Rijn, 28 jr, los arbeider, broeder der bruid; beiden wonende te Katwijk.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 16.03.'07 en 8.9.'06 ( resp. geb.dat. van Willem en Adriana), beiden N.H. (= Ned. Herv.), beiden ongehuwd, geen fam., Zuidstraat 1

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Adriana is overleden op 11-10-1986 te katwijk, 80 jr.

Willem van der Plas is overleden op 26-07-1945, 38 jr, Verongelukt KW 168.

geb huibertje 1907
De KW168 in woelig water.

Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 77
Adriana van Rijn woonde hier bij haar ouders op wijk E no 16, Zuidstraat 45, Duinhof 2 en Zuidstraat 23.

Voor inzage kopie folio 77: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Cornelis van Rijn - archief Katwijk
Adriana van Rijn woonde hier bij haar ouders op Zuidstraat 23d en is met haar ouders overgenomen van VI.Z 77 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 77).
Adriana werd hier overgeschreven naar gezinskaart W. v.d. PLas

Voor inzage kopie gezinskaart vader Cornelis: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1875

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact