geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Dreumel

Anna van Rhijn

Hoofdpagina

Anna van Rhijn, 12-05-1883 te Dreumel


Geboorte Register 1883 Dreumel - Gelders Archief, folio 6v - akte 22
Anna is geboren op 12-05-1883 te Dreumel, des morgens om vijf ure te Dreumel.
Dochter van Petrus van Rhijn (18390115) en Wilhelmina van Leeuwen.
Aangegeven door de vader Petrus van Rhijn, arbeider, 44 jr.
Getuigen: Wilhelmus de Keijzer, klompenmaker, 28 jr en Gerardus Smulders, slager, 41 jr, beiden in deze gemeente woonachtig.

geb anna 1883
Geboorte akte anna - archief Gelders Archief
Overlijdens Register 1883 Dreumel - Gelders Archief, folio 7v - akte 25
Anna is overleden op 12-09-1883, Dreumel, des voormiddags ten elf ure, 4 mnd te Dreumel.
Dochter van Petrus van Rhijn en Wilhelmina van Leeuwen, echtelieden, wonende te Dreumel.
Aangegeven door Peter van Rhijn,vader van de overledene, arbeider 44 jr met Nicolaas van Oorsouw, arbeider, 48 jr, niet verwant, beide wonende in deze gemeente.

ov anna 1883
Overlijden Anna - archief Gelders Archief-------------------------------------------


Vader:
Petrus1839

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact