geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Annetje van Rijn

Hoofdpagina

Annetje van Rijn, 17-09-1856 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1856 Katwijk - archief Katwijk, folio 38 - akte 147
Annetje is geboren op 17-09-1856 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten zes ure
Dochter van IJsbrand van Rijn (1822) en Geertje Varkevisser.
Aangegeven op 19-09-1856 des namiddags ten een ure door vader IJsbrand van Rijn, 34 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Huibregt van der Marel, 26 jr, voerman en Frans Buiteweg, 35 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.
Vader IJsbrand tekent van Rhijn met een h.

geb annetje 1856
Geboorte akte Annetje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1877 Katwijk - archief Katwijk, akte 37
Getrouwd op 06-09-1877 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Annetje van Rijn en Bastiaan Verdoes.
Annetje was 20 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 17-09-1856, minderjarige dochter van IJsbrand van Rijn, overleden en Geertje Varkevisser, voervrouw, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig in dit huwelijk haar toestemming gevende.
Bastiaan was 23 jr, voerman, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 07-08-1854, meerderjarige zoon van Dirk Verdoes, voerman en Aagje Varkevisser, zonder beroep, wonende te Katwijk, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Floris Varkevisser, 35 jr, voerman, oom; Jcob van Rhijn, 29 jr, voerman, zwager van den bruidegom; Hubre3cht van der Marel, 47 jr, reeder, oom en Maarten van der Marel, 24 jr, voerman, neef der bruid; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.Kinderen:IJsbrand Verdoes 23-10-1872, Katwijk
Aagje Verdoes 29-04-1874, Katwijk
Dirk Verdoes 28-10-1876, Katwijk
Leuntje Verdoes 05-01-1878, Katwijk
Leuntje Verdoes 17-01-1879, Katwijk
Geertje Verdoes 18-05-1880, Katwijk
Geertje Verdoes 17-01-1879, Katwijk
Leendert Bastiaan Verdoes 18-05-1880, Katwijk

Overlijdens Register 1915 Katwijk - archief Katwijk, folio 5v - akte 17
Annetje is overleden op 08-03-1915 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten acht uur in het huis Burgerdijkstraat 3a.
Annetje van Rijn, 58 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoote van den eersten comparant, dochter van IJsbrand van Rijn en Geertje varkevisser, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 09-03-1815 des namiddags ten een uur door Bastiaan Verdoes, 60 jr, pensionhouder, wonende te Katwijk aan Zee en IJsbrand Verdoes, 36 jr, winkelier, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste echtgenoot, de tweede zoon van de overledene.

ov annetje 1856
overlijdens akte Annetje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk - archief Katwijk, deel 4 - folio 215
Annetje woont hier bij haar ouders op wijk 6 nr 589.
Annetje wordt hier Antje genoemd.
Aantekening kolom 20: "overgebracht op folio 129 deel V".

Voor inzage kopie folio 215: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk - archief Katwijk, deel 5 - folio 129
Annetje staat hier ingeschreven met haar echtgenoot Bastiaan Verdoes, van beroep voerman, en hun twee kinderen IJsbrand (1878) en Aagje (1880) Verdoes, zonder vermelding van een huisnummer.

Voor inzage kopie folio 129: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk - archief Katwijk, deel 6 - folio 247
Annetje van Rijn woonde hier met haar gezin o.a. op wijk B no 46, Waaigat 5 en Burgerdijkstraat 3a.
Annetje woonde hier tot haar overlijden op 08-03-1915.
Haar echtgenoot Bastiaan Verdoes was hier van beroep: winkelier, kruidenier en pensionhouder.
Verder staat hier nog op regel 4 vermeld als niet verw.(kolom 6): Fijtje van der Plas, geb 28-04-1860 te Katwijk, was van beroep dienstbaar en is later overgebracht naar deel 5 folio 133.

Voor inzage kopie folio 129: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
IJsbrand 1822

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact