geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arendje van Rhijn

Hoofdpagina

Arendje van Rhijn, 18-09-1906 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1906 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 58v - akte 229
Arendje is geboren op 18-09-1906 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des voormiddags ten half tien uur.
Dochter van Arie van Rhijn (1868) en Anna Schaap.
Aangegeven op 20-09-1906 des voormiddags ten elf uur door Emmelina de Lange, 35, vroedvrouw wonende te Katwijk aan zee.
Arie van Rhijn, karreman, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Hendrik Vooijs, 31 jr, bode en Willem Lagemaat, 40 jr, veldwachter; wonende beiden alhier.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 7 aug '68 en 2 dec '83 (geb.dat. ouders resp. Arie en Anna); 3e (= 3e kind); N.H. (= Ned. Herv.).


geb arendje 1906
Geboorte akte Arendje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1927 Katwijk - archief Katwijk, folio 22 - akte 41
Getrouwd op 10-05-1927 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Arendje van Rhijn en Dirk van den Oever.
Arendje was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Arie van Rhijn, 59 jr, schelpenvisscher en Anna Schaap, 42 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Dirk was 21 jr, visscher, geboren te Den Haag en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jacob van den Oever, 74 jr en Corstiaantje Paap, 59 jr, beiden wonende te Katwijk.
De ouders van den bruidegom en die van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Willem Lagemaat, 60 jr, gemeentebode en Jan Hendrik van Neerbos, 32 jr, adjunctcommies ter secretarie; wonende beiden te Katwijk aan den Rijn.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 05.10.'96 en 13-11-'04 (resp. geb.dat. Willem en Aagje); beiden N.H. (= Ned. Herv.); beiden ongeh.; geen fam.; Schev. Straat 10.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Arendje van Rhijn is overleden op 18-09-1981 te Katwijk, 75 jr

Dirk van den Oever is overleden op 25-09-1987 te Katwijk, 81 jr
---------------------------------------------------
Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 83
Arendje woonde hier bij haar ouders op Louwestraat 62 en/of Duinhof 14a en is hier van beroep nettenboetster

Voor inzage kopie folio 65: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Arie van Rhijn - archief Katwijk
Arendje woonde hier bij haar ouders op Duinhof 14, Parlevloetslop 12 en 28.
Arendje was hier van beroep boetster en werd overgeschreven naar gezinskaart (Katwijk aan Zee) D. v.d.Oever.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Arie: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Dirk van den Oever is geboren op 16-10-1905 te Den Haag.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1868

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact