geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Ariaantje van Rijn

Hoofdpagina

Ariaantje van Rijn, 15-12-1840 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1840 Katwijk - archief Katwijk, folio 49V - akte 139 (staat tussen 192 en 194)
Ariaantje is geboren op 15-12-1840 te Katwijk aan Zee, des nachts ten half twaalf ure.
Dochter van Gerrit Jacobszoon van Rijn (1801) en Marijtje Hoek.
Aangegeven op 16-12-1840 des middags ten twaalf ure door vader Gerrit, 40 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Gerrit Remmelzwaal, 63 jr, veldwachter en Jan de Best, 41 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.
Vader Jan tekende wel van Rhijn met een h.

geb ariaantje 1840
geboorte akte Ariaantje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1864 Katwijk - archief Katwijk, folio 6v - akte 11
Getrouwd op 31-03-1864 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Ariaantje van Rijn en Ewoud van der Mark.
Ariaantje was 23 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren op 15-12-1840, meerderjarige dochter van Gerrit van Rijn, Jacobszoon, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Ewoud was 24 jr, zeeman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 08-01-1840, meerderjarige zoon van Pieter van der Mark en Annetje AandeWiel, beide overleden.
Getuigen: Job Aandewiel, 53 jr, sluiswachter, oom des bruidegoms, Jacob van Rhijn, 29 jr, karreman, broeder, Jan van Rhijn, 58 jr, voerman, oom van de bruid en Cornelis Pronk, 26 jr, zeeman, allen wonende in deze gemeente.
Alle van R(h)ijns tekende van Rhijn met een h.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Kinderen:Pieter van der Mark 10-02-1865, Katwijk
Marijtje van der Mark 13-07-1867, Katwijk
Annetje van der Mark 27-12-1869, Katwijk
Gerrit van der Mark 08-03-1872, Katwijk
Adriana van der Mark 28-01-1879, Katwijk

Overlijdens Register 1916 Katwijk - archief Katwijk, folio 6v - akte 11
Ariaantje is overleden op 29-05-1916 te Katwijk, des voormiddags ten zes uur in het huis Stugelinstraat 18.
Ariaantje was 75 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, weduwe Ewoud van der Mark, dochter van Gerrit van Rijn en Marijtje Hoek, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 29-05-1916 dews namiddags ten half een uur door Pieter van der Mark, 51 jr, kuiper, wonende te Katwijk en Krijn van der Plas, 51 jr, timmerman, wonende te Katwijk; zijnde de eerste zoon, de tweede zwager van de overledene.

ov Ariaantje 1840
overlijdens akte Ariaantje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 4 - folio 112
Ewoud is overleden op 20-12-1905 te Katwijk.

Bev. Reg. 1850-1862 Katwijk aan Zee - wijk 6 - folio 139
Ariaantje van Rijn woonde hier bij haar ouders op wijk VI huis 715.
De godsdienst is Ned. Herv.

Voor inzage kopie folio 139: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk aan Zee - deel 4 - folio 207
Ariaantje van Rijn woonde hier bij haar vader op wijk VI huis 715.
Aantekening kolom 20: Overgebracht naar folio 162 dl 3 Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie folio 207: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk aan Zee - deel 3 - folio 162
Ariaantje van Rijn woonde hier met haar gezin wijk VII no 743.
Haar man Ewoud van der Mark was van beroep zeeman.
Verder was hier nog ingeschreven: Margje van der Mark, geboren op 15-01-1842 te Katwijk en zuster van Ewoud. Volgens kolom 20 is zij: "overgebragt naar fol. 158 reg.4 van Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie folio 162: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 4 - folio 112
Ariaantje van Rijn woonde hier met haar gezin op (wijk D no 60) en Louwestraat 45, tot haar overlijden op 29-05-1916.
Haar man Ewoud van der Mark was ook hier van beroep zeeman en woonde hier tot zijn overlijden op 20-12-1905.

Voor inzage kopie folio 112: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Gerrit 1801

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact