geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 03-08-1856 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1856 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 31 - akte 119
Arie is geboren op 03-08-1856 te Katwijk aan Zee, aldaar des nachts ten half twaalf ure..
Zoon van Arij van Rijn (1819) en Leuntje Vooijs (2e huw.).
Aangegeven op 04-08-1856 des namiddags ten een ure door vader Arie van Rijn, 37 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Dirk Varkevisser, 37 jr, zonder beroep en Frans Buijteweg, 35 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

geb arie1856
Geboorte akte Arie - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1883 Katwijk - archief Katwijk, akte 26
Getrouwd op 18-09-1883 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het Huis der Gemeente Katwijk gecompareerd:
Arie van Rijn met Maartje van der Plas.
Arie was 27 jr, karreman, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 03-08-1856, meerderjarige zoon van Arie van Rijn, karreman en Leuntje Vooijs, zonder beroep, wonende te Katwijk, present en in dit huwelijk toestemmende.
Maartje was 19 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 28-10-1863, minderjarige dochter van Willem van der Plas, visscher en Hendrina Hoek, zonder beroep, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Huig aan de Wiel, 40 jr, arbeider, oom bruid; Hermanus van Rhijn, 40 jr, karreman, broeder bruidegom; Dirk Verdoes, 52 jr, rijtuigverhuurder en Christiaan van der Putten, 63 jr, gemeente bode; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1926 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 15v - akte 57
Arie is overleden op 25-05-1925 te Katwijk, des voormiddags ten half acht uur in het huis Louwestraat 41
Arie van Rijn was 68 jr, zonder beroep, echtgenoot van Maartje van der Plas, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Arie van Rijn en Leuntje vooijs, beiden overleden.
Aangegeven op 25-05-1825 door Willem van Rijn, 39 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, zoon van den overledene en Arie van Rijn, 35 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan den Rijn, zoon van den overledene.

ov arie 1856
Overlijdens akte Arie - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
Bev. Reg. 1862 - 1880 deel 4, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 205
Arie woont hier bij zijn ouders op wijk VII no 759.

Voor inzage kopie folio 205: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 60
Arie woont hier bij zijn ouders op wijk D no 112, Louwestraat 42.
In kolom 20 is aangetekende: "overgebracht fol. 62 v/d register".

Voor inzage kopie folio 60: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 62
Arie woont hier met zijn gezin o.a. op wijk E no 63, Louwestraat 58, 2e Duinpad 19 en Louwestraat 41d.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 62: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Arie van Rijn woonde hier met zijn vrouw Maartje van der Plas en twee kinderen, Jacobus 1901 en Hendrik 1903, op: Louwestraat 41 d tot zijn overlijden op 25-05-1925.
Nadien woonde zijn vrouw Maartje van der Plas en de twee zonen nog op Tramstraat 2 en woonde zij alleen nog op Durgersdijkstraat 17b inw tot haar overlijden op 21-03-1934.
Maartje van der Plas is geboren op 28-10-1863 te Katwijk.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arij 1819

Kinderen:

Leuntje 1884

Willem 1885

Leuntje 1886

Arie 1888

Arie 1889

Henderina 1892

Hendrik 1893

Jacobus 1894

Hendrina 1895

Jacob 1896

Jacob 1898

Maartje 1899

Jacobus 1901

Hendrik 1903

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact