geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 10-05-1876 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1876 Katwijk - archief Katwijk, folio 21v - akte 81
Arie is geboren op 10-05-1876 te Katwijk aan Zee, des morgens ten vijf uur, aldaar in haar bijzijn.
Zoon van Willem van Rijn (1841) en Arendje van Dijk
Aangegeven op 10-05-1876 des namiddags ten een ure door Anna Elisabeth Bekking, 48 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Willem van Rijn, zeevarende, wonende te Katwijk aan zee, afwezig ter uitoefening van zijn beroep.
Getuigen: Willem van der Vlies, 42 jr, secretaris en Bartout van Veldhoven 35 jr, veldwachter; wonende beiden in deze gemeente.

geb arie 1876
Geboorte akte Arie - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1899 Katwijk - archief Katwijk, akte 23
Getrouwd op 06-04-1899 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd:
Arie van Rijn met Antje de Mol.
Arie was 22 jr, kuiper, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige zoon van Willem van Rijn , schilder en Arendje van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Antje was 21 jr, zonder beroep, geboren enwonende te Katwijk, minderjarige dochter van Dirk de Mol, arbeider en Aagje van Duijvenbode, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, zijnde de vader hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en verklarende dat die de moeder is gevraagd.
Getuigen: Bastiaan van Rijn, 36 jr, stoker, neef van de bruidegom; Willem de Mol, 25 jr, schoenmaker, broeder der bruid; Bastiaan van Rijn, 29 jr, besteller, broeder van de bruidegom; Karel Derk IsraŽl, 30 jr, veldwachter, zijnde geen familie van partijen; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1932 Katwijk - archief Katwijk, folio 12 - akte 44
Arie is overleden op 24-04-1932 te Katwijk aan Zee, des voormiddags ten drie uur in het huis Annadwarsstraat 7
Arie van Rijn was 55 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoot van Antje de Mol, zoon van Willem van Rijn en van Arendje van Dijk, beiden overleden.
Aangegeven op 25-04-1932 door Willem van Rijn, 32 jr, gemeentewerkman, wonende te Katwijk, zoon van de overledene en Willem van Rijn, 48 jr, kuiper, wonende te Katwijk, broeder van de overledene.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 10-05-'76 (= geb.dat.), N.H. (= Ned. Herv.), minderj. Kinderen, H 6-4-99 en ouders H 15-4-69.

ov arie 1876
Overlijdens akte Arie - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Antje de Mol is overleden op 15-07-1965 te Katwijk, 87 jr.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 233
Arie staat hier bij zijn ouders ingeschreven, maar er is geen huisnummer vermeld.

Voor inzage kopie folio 233: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 85
Arie woont hier bij zijn ouders op op wijk A 17 en 122 d en Havenstraat 24.
Arie is hier van beroep kuiper en is overgebracht naar folio 58.

Voor inzage kopie folio 85: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 58
Arie woont hier met zijn gezin op wijk D no 145, Zuidstraat 23 en Annastraat 7.
Arie is hier van beroep kuiper en later brievenbesteller.
Arie is overgenomen van folio 85 en Antje van deel 4 folio 159.
Antje de Mol is geboren op 23-12-1877 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 58: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Arie van Rijn woonde hier met zijn gezin op: Annastraat 7 en Annadwarsstraat 7 en was met zijn gezin overgenomen van VI Z 58 (= deel 6 Katwijk aan Zee, folio 58).
Arie was hier van beroep brievenbesteller en woonde hier tot zijn overlijden op 24-04-1932.
Antje is geboren op 25-12-1977 te Katwijk.
Arie en Antje waren getrouwd op 06-04-1899 te Katwijk.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Willem 1841

Kinderen:

Willem 1899

Dirk1901

Aagje1904

Arendje 1906

Zoetje 1908

Jacobus Jacob 1911

Arie 1914

Arie 1916

Willem 1920

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact