geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 26-11-1895 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1895 Katwijk - archief Katwijk, folio 60 - akte 236
Arie is geboren op 26-11-1895 te Katwijk aan de Rijn, in zijne woning des namiddags ten half negen uur.
Zoon van Arie van Rijn (1858) en Jentien Snijder.
Aangegeven op 27-11-1895 des middags ten twaalf uur door Arie van Rijn, 37 jr, winkelier, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Daniel van Rijn, 71 jr, mandenmaker en Karel Derk Israel, 26 jr, veldwachter; wonende beiden alhier.


doop arie 1895
Geboorte akte van Arie - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Arie woont hier bij zijn ouders op: wijk II - huis 17, wijk III - huis 229, wijk I - huis 65 en Voorstraat 91.
Arie is hier van beroep: arbeider.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Gezinskaart Rotterdam - vader Arie van Rijn
Arie van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Voorstraat 91 en was van beroep arbeider.
Arie is met zijn ouders overgeschreven van III R. 54 (deel 3, Katwijk aan de Rijn, folio 54).
Arie is met zijn ouders op 21-02-1922 naar Noord amerika vertrokken - route 2 box 78 (Calif.).

Voor inzage kopie gezinskaart vader Arie van Rijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Ellis Island 1920- list or manifest of alien passengers - S.S. Celtic - regel 14
Arie is hier met zijn zus Catharina op 29-12-1920 met de S.S. Celtic van uit Liverpool naar Noord Amerika vertrokken en kwam daar op 08-01-1921 aan op Ellis Island.
Arie was 25 jr en er is hier als beroep genoemd: parner.
Arie heeft het laatst gewoond te Katwijk in Holland; als relatie is opgegeven zijn vader Arie van Rijn, Katwijk, Holland; de eindbestemming was Richmond in Californie en heeft zelf voor de overtocht betaald.
Zijn referentie/eindbestemming in de USA was zijn broer Henri (hendrik 1890)van Rijn, 2203 Laarbeck Avenue, Richmond, Califonie.
Arie was fair, brown hair en blue eyes en was geboren te Katwijk, Holland.

Hoe Arie en Catharina in Liverpool terecht zijn gekomen is nog onbekend.

Voor inzage kopie Ellis Island 1920: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Arie 1858

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact