geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Arie Cornelis van Rijn, 23-02-1905 te Scheveningen

Geboorte Register 1905 Den Haag- archief Den Haag, akte 1106
Arie Cornelis is geboren op 23-02-1905 te Scheveningen, des avonds ten zes ure.
Zoon van Gijsbertus van Rijn (1875) en Martina Johanna Bruin Aangegeven op 25-02-1898 door Eva Maria Bronkhorst, echtgenoote van Johannes van der Burg, 56 jr, vroedvrouw, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Gijsbertus van Rijn, visscher, wonende aldaar.
Getuigen: Franciscus van der Burg, 52 jr en Engelbertus Heilbron, 61 jr; beiden zonder beroep en wonende alhier.

geb arie 1905
Geboorte akte van Arie Cornelis - archief gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1925 Velsen - website wiewaswie.nl, akte 163
Getrouwd op 10-09-1925 te Velsen in het huis der gemeente:
Arie Cornelis van Rijn met Johanna Bartholomina van Leeuwen.
Arie Cornelis was 20 jr, stoker, geboren te Den Haag en wonende te Velsen, minderjarige zoon van Gijsbertus van Rijn, 50 jr, caféhouder en Marina Johanna Bruin, 47 jr, zonder beroep; beiden te Velsen, beiden hierbij tegenwoordig en toestemmende.
Johanna Bartholomina was 19 jr, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende te Velsen, minderjarige dochter van Klaas van Leeuwen, 54 jr, grondwerker en Johanna Bartholomina Renden, 52 jr, zonder beroep, beiden te Velsen, beiden hierbij tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen: Cornelis Bruin, 72 jr, zonder beroep te Velsen, grootvader van den bruidegom en Gerrit Schik, 25 jr, vuurwerker te Heemstede, zwager van den bruidegom.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Militie register Velsen - archief website wiewaswie.nl
Arie Cornelis van Rijn was geregistreerd onder: volgnummer 206 - inschrijfingsregister 72 - lotingsnummer 229.
Arie was geboren te Scheveningen, gemeente Den Haag op 23-02-1905, zoon van Gijsbertus van Rijn en Martina Johanna Bruin, wonende te Velsen.
Als beroep is vermeld: matroos, varensgezel, dekknecht grootevaart en als genoten onderwijs: lager 7 klassen.
Arie was 1 meter en 787 milimeter.
Door de keuringsraad was Arie op 29-04-1924 geschikt bevonden maar kreeg de vermelding B.D. (= buitengewoon dienstplichtig).
Arie had de voorkeur aangegeven voor de zeemacht en op de 2e plaats de Kustartillerie. Verder is aangegeven, dat Arie voor deze keuzes ook het meest geschikt was.

Voor inzage kopie Militie Register: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Gijsbertus 1875

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact