geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 22-02-1910 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1910 Katwijk - archief Katwijk, folio 16v - akte 16
Arie is geboren op 22-02-1910 te Katwijk aan Zee, aldaar in haar bijzijn in de ouderlijke woning des voormiddags te twee uur
Zoon van Arie van Rijn (1910) en Lena Vlieland. Aangegeven op 23-02-1910 des middags ten twee uur door Emmelina de Lange, 38 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Arie van Rijn, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig in zake zijn beroep.
Getuigen: Jan Huijsman, 23 jr, ambtenaar ter secretarie en Willem Lagemaat, 44 jr, veldwachter; wonende beiden alhier.

geb arie 1910
Geboorte akte Arie - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1933 Katwijk - archief Katwijk, folio 25v - akte 49
Getrouwd op 31-05-1933 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Arie van Rijn met Arendje Messenmaker.
Arie was 23 jr, landarbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Arie van Rijn, 43 jr, landarbeider en Lena Vlieland, 42 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Arendje was 19 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Jan Messenmaker, 50 jr, visscher en Maartje Kuijt, 51 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk
De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Cornelis van Rijn, 22 jr, landarbeider, broeder van den bruidegom en Johannes Bruin, 25 jr, visscher; beiden wonende te Katwijk.
In de kantlijn is later bijgeschreven: 22.2.'10 en 20.11.'13 (geb.datum resp. Arie en Arentje), beiden N.H. (Ned. Herv.), beiden ongeh., geen familie, 3e W. Taalstr 2.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijden - volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Arie van Rijn is overleden op 03-01-1993 te Katwijk, 82 jr.

Arendje Messemaker is overleden op 05-01-1983 te Katwijk69 jr.

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 62
Arie van Rijn woonde hier (2e gezin) bij zijn ouders op Louwestraat 41a en 1e Duinpad 12c.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 62: klik hier.


Gezinskaart1 Katwijk, vader Arie (1889) van Rijn - archief Katwijk
Arie van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Duinpad 12 f en/of Wassenaarseweg 19, v.d. Vegtstraat 17 en 19 inw., Stationstraat 18, Adrianastraat 44, Schoolsteeg 13 en Schoolstraat 3.
Arie werd overgeschreven naar (eigen) gezinskaart Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie gezinskaart1, vader Arie: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Arie van Rijn woonde hier met zijn gezin op 3e W. Taalstraat 2 en Brittenstraat 41 inw. Arie was hier van beroep arbeider, heeft de vermelding G.D. (=gewoon dienstplichtig) en was overgenomen van gezinskaart a.v. Rijn - Vlieland.
Arendje Messemaker is geboren op 20-11-1913 te Katwijk en is overgenomen van gezinskaart J. Messemaker - Kuijt.
Arie en Arendje zijn getrouwd op 31-05-1933 te Katwijk.
Later zijn hier ook hun ouders vermeld: Arie van Rijn en Lene Vlieland voor Arie; Jan Messemaker en Maartje Kuijt voor Arendje.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1889

Kinderen:

Arie 1934

Maartje 1938

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact