geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rhijn

Hoofdpagina

Arie van Rhijn, 30-11-1914 te Katwijk

Volgens info Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee, folio 83
Arie is geboren op 30-11-1914 te Katwijk.
Zoon van Arie van Rhijn (1868) en Anna Schaap.

Register van Overlijden 1915 Leiden - archief Keiden, akte 289
Arie was 4 mnd, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Arie van Rhijn, arbeider en Anna Schaap, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
(Verder akte op internet slecht te lezen)


inschrijving Register van Overlijden 1915 Katwijk, folio 8 - akte 28
Het overlijden is op 09-04-1915 te Katwijk ingeschreven.
Voor extract:
In het jaar een duizend negen honderd en vijftien, den negenden der maand april, des voormiddags ten tien uur is door ons, ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Katwijk, ingeschreven het volgende extract ambtshalve afgegeveningevolge art. 50 van het Burgelijk Wetboek, vrij van zegel, volgens Kon. Besluit d.d. 30 december 1844 no 66, provincie Zuid Holland, gemeente Leiden, uittreksel uit het register van overlijdensakten der gemeente Leiden in het jaar negentienhonderdvijftien, den vijfden april, des voormiddags elf uren is overlden Arie van Rhijn, oud vier maanden, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Arie van Rhijn, arbeider en van Anna Schaap, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk. Voor eensluitende uittreksel Leiden, den 7 april 1915. De ambtenaar van den Burgelijken Stand (geteekend, van Driessen).
Goedgekeurd de doorhaling van drie en vijftig gedrukte woorden in deze acte.
De ambtenaar van den Burgelijken Stand voornoemd,
Varkevisser.

ov arie 1868
Overlijdens akte Arie - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
---------------------------------------------------
Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 83
Arie woonde hier bij zijn ouders op Louwestraat 62 en/of Duinhof 14a, tot zijn overlijden op 05-04-1915

Voor inzage kopie folio 83: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1868

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact