geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Bastiaan van Rijn

Hoofdpagina

Bastiaan van Rijn, 10-01-1870 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1870 Katwijk - archief Katwijk, folio 4v - akte 13
Bastiaan is geboren op 10-01-1870 te Katwijk aan Zee, des avonds ten acht uur, aldaar in haar bijzijn.
Zoon van Willem van Rijn (1841) en Arendje van Dijk
Aangegeven op 12-01-1870 des middags ten twaalf ure door Anna Elisabeth Bekking, 42 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Willem van Rijn, zeevarende, wonende te Katwijk aan zee, afwezig ter uitoefening van zijn beroep.
Getuigen: Engelbregt Oranje, 52 jr, gemeenteklerk en Zier Leendet Blok, 61 jr, bode; wonende beide in deze gemeente.

geb bastiaan 1870
Geboorte akte Bastiaan - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1893 Katwijk - archief Katwijk, akte 11
Getrouwd op 25-04-1893 te Katwijk, des namiddags ten half een ure in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd;
Bastiaan van Rijn met Elisabeth Kat.
Bastiaan was 23 jr, spoorwegbeambte, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Willem van Rijn , verver en Arendje van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Elisabeth was 24 jr, zonder beroep, geboren te Jisp wonende te Katwijk, doch binnen de laatste zes maanden te Leiden, meerderjarige dochter van Jan Kat, machinist, wonende te Hoorn, zijne toestemming tot dit huwelijk gevende blijkens hierbij overlegde behoorlijk geregistreerde noratieele acte en Pietertje Pot, overleden.
Getuigen: Maarten van Rijn, 45 jr, zeeman, oom van de bruidegom; Arie van der Plas, 51 jr, karreman; Marinus van Haren, 30 jr, veldwachter en Willem Lagemaat, 27 jr, zonder beroep; zijnde de drie laatsten geen familie van partijen. Allen wonende te Katwijk.
Worden overlegd o.a. het bewijs, dat de de huwelijks-afkondigingen te Leiden zonder stuiting zijn afgeloopen; benevens de toestemming tot het aangaan van een huwelijk verleende door den Commanderenden Officier van het vierde Regiment Vesting-Artillerie.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Register van Overlijden 1945 Den Haag - archief gemeente Den Haag, folio 81 - B4058
Bastiaan is overleden op 10-09-1945 te Den Haag, ten elf ure, vijftien minuten.
Bastiaan van Rijn was 75 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk, wonende alhier, echtgenoot van Elisabeth Kat, zoon van Willem van Rijn en Arendje van Dijk, beiden overleden.
Aangegeven op 11-09-1945 door Gerardus Schenk, 31, jr, boekhouder, wonende alhier.

ov Bastiaan 1870
Overlijdens akte Bastiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
---------------------------------------------------
Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 233
Bastiaan staat hier bij zijn ouders ingeschreven, maar er is geen huisnummer vermeld.
Op 29-05-1876 gaat Bastiaan met zijn ouders naar 's Hage.

Voor inzage kopie folio 233: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 85
Bastiaan woont hier bij zijn ouders op op wijk A 17 en 122 d en Havenstraat 24.
Regel 6: Bastiaan is hier van beroep voermansknecht en vertrekt op 10-12-1891 naar Noordwijk.
Regel 15: Bastiaan komt hier op 14-06-1892 weer terug uit Noordwijk en wordt hier op 26-06-1892 weer bij zijn ouders ingeschreven. Is hier van beroep wisselwachter. Bastiaan vertrekt weer op 06-05-1893 naar Leiden.

Voor inzage kopie folio 85: klik hier.


Bev. Reg. Leiden - archief Leiden, vervolg supplement 2 - folio 346
Bastiaan woonde hier met zijn gezin op wijk9, van Banchemstraat 11.
Bastiaan is hier van beroep spoorwegbeambte en kwam met zijn vrouw Elisabeth Kat, geboren op 13-08-1868 te Zijpe op 25-04-1893 van Katwijk. Met zijn vrouw en zoon Willem (1893) keerde hij op 27-11-1895 weer naar Katwijk terug.

Voor inzage kopie bev.reg. Leiden deel 346: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 75
Bastiaan komt hier met zijn vrouw Elisabet Kat en zoon Willem op 28-11-1895 uit Leiden terug.
Hij woont hier met zijn gezin op wijk A no 130 en 122c, Havenstraat 10 en 28.
Bastiaan is hier van beroep spoorwegbeambte.
Zijn vrouw Elisabet Kat is geboren op 13-08-1868 en hier wordt Zijpe als geboorteplaats genoemd.
Op 24-05-1911 vertrekt Bastiaan met zijn vrouw en drie kinderen naar 's Gravenhage.
Verder staat hier Bastiaan Kat als neef ingeschreven, geb. 29-12-1905 te Nieuwendam, komende op 19-01-1906 uit Nieuwendam en is overleden op 29-03-1906 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 75: klik hier.


Eigen Gezinskaart Den Haag - archief gemeente Den Haag 187/239
Bastiaan woonde hier met zijn gezin op 09-09-1912 Cuypstraat146; 05-06-1925 Cuypstraat 99; 07-08-1926 Cuypstraat 95 en 01-05-1929 Jac. V. Campenstraat 8.
Bastiaan was hier van beroep trambeambte/cond. Stoomtr (11) H.S.M. en kwam met zijn gezin op 24-05-1911 van Katwijk.
Elisabeth Kat was geboren op 13-08-1968 te Zijpe, NH.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart 187/239: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Willem 1841

Kinderen:

Willem 1893

Jan 1894

Pieter 1894

Jan 1895

Jan Pieter 1896

Arie 1897

Antje 1898

Petronella Alida 1900

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact