geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Chieltje van Rhijn

Hoofdpagina

Chieltje van Rhijn, 28-07-1889 te Scheveningen

Geboorte Register 1889 Den Haag, archief Den Haag, folio 20v - akte 112
Chieltje is geboren op 28-07-1889 te Scheveningen, des morgens ten twee ure
Dochter van Jan van R(h)ijn (1849) en Elisabeth Knoester
Aangegeven op 30-07-1889 door Teunis Blok, 47 jr, kleermaker, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Jan Van Rhijn was voerman en wonende aldaar.
Getuigen: Johannes Martinus Geneste, 74 jr en Engelbertus Heilbron, 45 jr, beiden zonder beroep en wonende alhier.

geb chieltje 1889
Geboorte akte van Chieltje - archief Gemeente Den HaagOngehuwd moeder
Op 12-07-1908 te Den Haag ( akte 3888 - 1908 ) werd chieltje ongehuwd moeder van Evert Jan van Rijn.
Evert Jan werd op 19-04-1916 door Willem Wanrooij en Chieltje van Rhijn erkend middels een , welke akte op deze dag "voor den Ambtenaar van de Burgelijken Stand te 's Gravenhage is verleden.".

Huwelijks Register 1916 Den Haag - archief Den Haag, folio 129 - akte 253
Getrouwd op 03-05-1916 te Den Haag, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Chieltje van Rhijn en Willem Wanrooij.
Chieltje was 26 jr, kostuumnaaister, geboren te Scheveningen en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan van Rhijn, 66 jr, vrachtrijder en Elisabeth Knoester, 64 jr, beiden zonder beroep en wonende te Scheveningen, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Willem was 27 jr, boekhouder, geboren te Dordrecht, wonende alhier, meerderjarige zoon van Francois Peter Jacobus Wanrooij, overleden en Neeltje Theunissen, zonder beroep, wonende alhier, toestemmende bij authentieke akte.
Getuigen: Johan Wanrooij, 25 jr, boekhouder, broeder van den bruidegom, woende te Rotterdam en Evert Jan Sanbrink, 36 jr, spoorbeambte, wonende te Utrecht.


Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Evert Jan Wanrooij (geb. als van Rhijn) 15-01-1901, Den Haag
Willy Johan Wolter Wanrooij 06-09-1902, Den Haag
Anna Martina Elisabeth Wanrooij 03-01-1907, Den Haag

Eigen Gezinskaart te Den Haag - 178-257
Chieltje staat hier alleen ingeschreven en woonde op Chasséstraat 31; 06-05-1914 - Fr. Hendr.laan 236; 06-02-1915 - Obrechtstraat 286 en 26-04-1915 Franklinstraat 132.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant


Gezinskaart echgenoot Willem Wanrooij te Den Haag
Chieltje woonde hier met haar gezin op: 07-06-1927 - Banaanstraat 21; 28-06-1928 - Anjelierstraat 9; 27-10-1930 -Wilhelmina v. Pruisenstraat 87; 06-04-1933 - Ampèrestraat 102; 08-07-1935 - Anton de Haenstrat 33; 11-03-1936 Capernierstraat 174; 18-04-1936 - Sneeuwbalstraat 220; 18-01-1937 Anjelierstraat 35 en 18-05-1937 - Magnoliastraat 34.
Chieltje was hier van beroep: modiste en Willem: boekhouder.
Willem kwam op 19-03-1910 van Gouda.
Tussentijds was Gieltje met haar echtgenoot en twee kinderen vertrokken op 05-08-1929 vertrokken naar Voorburg, Koninginnelaan 355 of 39 en kwam weer met haar gezin terug op 24-10-1930 uit Voorburg.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1849

Kinderen:

Evert Jan 1908

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact