geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Cornelia Hendrika van Rijn

Hoofdpagina

Cornelia Hendrika van Rijn, 26-05-1816 te Utrecht

Geboorte register 1816 - arch Utrecht, akte 468
Cornelia is geboren op 26-05-1816 te Utrecht, des middags ten zes ure.
Dochter van Aalbert van Rijn (17840410) en Clara Smits, 30 jr.
Vader, hier genoemd Albert van Rijn, was niet aanwezig. De moeder werd genoemd: Clara Smit.
Aangegeven door Jan Jansen, werkman op de munt, 43 jr, wonende in de Korte Viesteeg.
Getuigen Machiel Gentenaar, vischkoper, 32 jr, wonende op de vischmarkt en Willem engel, kleermkaer, 21 jr, wonende op de Korte Viesteeg.

Voor inzage kopie geboorte akte: klik hier.

Huwelijks register 1841 - arch. Tiel, akte 9
Getrouwd op 10-04-1841 te Tiel: Cornelia Hendrika van Rijn met Gijsbert Roeland van Maurik.
Cornelia was 25 jr, zonder beroep, geboren te Utrecht en wonende te Tiel.
Meerderjarige dochter van Albert van Rijn, karman en van Clara Smit, wonende te Tiel.
Gijsbert was 32 jr, arbeider, geboren (09-10-1808) en wonende te Tiel.
Zoon van wijlen Johannes van Maurik en van Gijsbertjen Kegelaar, zonder beroep en wonende te Tiel.
Getuigen: Matthijs Coopman, 77 jr, gepensioneerd commies; Joost Geurtse, 71 jr gepensioneerd ambtenaar; Hendrik van Riel, 61 jr, timmerman en Hendrik Schoots, 31 jr, arbeider, alle wonende te Tiel.

u>Voor inzage huwelijks akte:klik hier voor: deel 1 deel 2.


Kinderen: Gerrit Jan van Rijn (bij huwelijk moeder: van Maurik) geb. 22-01-1835, Tiel
Maria van Rijn (bij huwelijk moeder: van Maurik) geb. 20-07-1837, Tiel

Overlijdens Register 1844 Tiel - archief Tiel - akte 102
Cornelis is overleden op 17-06-1844 te Tiel, des morgens ten half acht ure, binnen deze gemeente.
Cornelis was 66 jr, arbeider, geboren te Dreumel, wonende alhier, weduwnaar van Sophia Fijnagel, zoon van wijlen Jan van Rijn en Hendrika Meeuwissen, in leven echtelieden.
Aangegeven op 17-06-1844 door Johannes van Rijn, schoenmaker, 35 jr, zoon van de overledene en Casper Brenkman, schoenmaker, 35 jr.


overlijden co0rnelia 1816
Overlijdens akte Cornelia - archief van TielOverlijdens Register 1856 Tiel - Gelders Archief, folio 28v - akte 111
Gijsbert Roeland van Maurik is overleden op 10-07-1956 te Tiel, des morgens ten halfnegen ure, 47 jr, metselaar, geboren en wonende te Tiel, vroeger weduwe van Cornelia van Rijn, thns gehuwd meet Johanna Barta Vermeerwerkster, wonende alhier, zoon van wijlen de echtlieden Johanns van Maurik en Gijsbertje Kegelaar.

Voor inzage kopie akte van overlijden Gijsbert R. van Maurik: klik hier.

Bev. Reg. 1829-1837, deel 3 Tiel - archief Tiel, folio 426
Cornelia woont hier bij haar ouders in de Tolhuisstraat 420.
Zij is hier met haar ouders op 23-07-1829 hier ingeschreven. Haar geb.dat. was hier 04-05-1816.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 426: klik hier.


Bev. Reg. 1839-1840, deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 184
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente tiel en stad Tiel.
Bij den Binnenmolen 544 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 5 personen.
Het 1e gezin is van Aalbert van Rijn, 53 jr, hier geboren te Leeuwen, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Clara Smits, 49 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en val onder de protestanten.
Het 2e gezin is van Cornelia van Rijn, (= dochter van Aalbert en ongehuwd moeder) 24 jr, geboren te Utrecht, vermeld als jonge dochter en valt onder roomschenmet haar twee kinderen: Jan van Rijn, 5 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman en valt onder de roomschen en Maria van Rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonge dochter en valt onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 184: klik hier.


-------------------------------------------


Bij de geboorten van haar 2 kinderen was Cornelia ongehuwd moeder.


-------------------------------------------
Vader:
Aalbert

Kinderen:

Gerrit Jan

Maria

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact