geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelia van Rijn

Hoofdpagina

Cornelia van Rijn, 19-04-1862 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1862 Katwijk - archief Katwijk, folio 19 - akte 69
Cornelia is geboren op 19-04-1862 te Katwijk aan Zee, aldaar des namiddags ten half een ure.
Dochter van Jacob van Rijn (1834) en Dirkje Ouwehand.
Aangegeven op 21-04-1862 des namiddags ten half een ure door vader Jacob van Rijn, 27 jr, karreman, wonende te Katwijk aan de Zee.
Getuigen: Cornelis Schaap, 60 jr, schippersknecht en Dirk Schaap, 29 jr, arbeider; wonende beide in deze gemeente.

geb cornelia 1862
Geboorte akte Cornelia - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1887 Katwijk - archief Katwijk, akte 3
Getrouwd op 19-01-1887 te Katwijk, des voormidddags ten half twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Cornelia van Rijn en Dirk van Duijvenbode.
Cornelia was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob van Rijn, karreman en Dirkje Ouiwehand, zonder beroep, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Dirk was 25 jr, arbeider, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Cornelis van Duijvenbode, overleden en Ariaantje van der Meij, zonder beroep, wonende als voren, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen:
Klaas van der Meij, winkelier, 54 jr; Huig van der Meij, voerman, 49 jr, beiden ooms van den bruidegom; Dirk Ouwehand, 38 jr, smid, oom der bruid en Krijn van Dijk, arbeider, 26 jr, zwager der bruid; allen wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk aan Zee - wijk 4 - folio 199
Cornelia woont hier bij haar ouders op wijk VII no 815.

Voor inzage kopie folio 199: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 6 - folio 72
Cornelia woonde hier bij haar ouders op (wijk D no 61), Louwestraat 47 en Zeesteeg 9.
In kolom 20 staat vermeld: "overgebracht fol 43 deel 2".

Voor inzage kopie folio 72: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 2 - folio 43
Cornelia woont hier met haar echtgenoot Dirk van Duijvenbode op B no 153, Hoogstraat 3 i en Voorstraat.
Haar echtgenoot Dirk was hier van beroep arbeider en karreman.
Volgens kolom 20: Cornelia is overgenomen van fol 72 deel 6 en Dirk overgenomen van folio 49.
Beiden zijn vervolgens overgebracht naar deel 6 folio 346.

Voor inzage kopie folio 72: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 6 - folio 346
vervolg van bladzijde 334 - Weeshuis
Cornelia en Dirk staan hier op resp. regel 66 en 65 ingeschreven als (kolom 6) moeder en vader op deze bladzijde gekenmerkt als Weeshuis in de Voorstraat 72. Hun beroep is ook resp. weesmoeder en weesvader (kolom 12).
Komende van deel 2 folio 43.
Voor inzage kopie folio 72: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1834

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact