geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelia van Rijn

Hoofdpagina

Cornelia van Rijn, 30-10-1872 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1872 Katwijk - archief Katwijk, folio 41v - akte 161
Cornelia is geboren op 30-10-1872 te Katwijk aan Zee, morgens ten half zeven ure.
Dochter van Jan van Rijn (1841) en Huibertje Klok.
Aangegeven op 30-10-1872 des middags ten twaalf ure door vader Jan van Rijn, 32 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Engelbregt Oranje, 55 jr, gemeenteklerk en Hermanus Jansens, 35 jr, veldwachter; wonende beiden in deze gemeente.

geb cornelia 1872
Geboorte akte Cornelia - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1889 Katwijk - archief Katwijk, folio 13, akte 24
Getrouwd op 11-06-1895 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Cornelia van Rijn en Jacobus van Velzen
Cornelia was 22 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Jan van Rijn, arbeider en Huibertje Klok, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jacobus was 27 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van MichaŽl van Velzen, arbeider en Grietje van Beelen, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Cornelis van Velzen, 28 jr, arbeider, broeder van den bruidegom; Leendert Cornelis van Beelen, 54 jr, arbeider, oom van den bruidegom; Floris Varkevisser, 53 jr, voerman en Willem Langemaat, 29 jr, veldwachter; zijnde de beide laatsten geen familie van partijen; allen wonende te Katwijk.


Kinderen:MichaŽl van Velzen 03-11-1889, Katwijk
MichaŽl van Velzen 05-06-1891, Katwijk
Huibertje van Velzen 22-04-1893, Katwijk
MichaŽl van Velzen 28-01-1895, Katwijk

Overlijdens Register 1906 Leiden - archief Leiden, akte 871
Cornelia is overleden op 13-11-1906 te Leiden, des namiddags te tien uren, binnen deze gemeente.
Cornelia van Rijn, 34 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, gehuwd met Jacob van Velzen, dochter van Jan van Rijn, arbeider en Huibertje Kok, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 14-11-1906 door Peter Hendrik van der Togt, wonende te Leiden en Gerardus aan 't Bellen, bediende, wonende te Leiden.

ov cornelia 1872
Overlijdens akte Cornelia - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumInschrijving Overlijdens Register 1926 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 31 - akte 119
Voor extract:
In het jaar een duizend negen honderd en zes den twintigsten der maand november des voormiddags ten tien uur is door ons, Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Katwijk, ingeschreven het volgende extract, ambshalve afgegeven ingevolgeeen ingevolge de tweede alinea van het art. 50 van het Burgelijk Wetboek, vrij van zegel, volgens Kon. Besluit dd 30 december 1844 no 66, provincie Zuide Holland Gemeente Leiden, uittreksel uit het register van overlijdens acten der gemeente Leiden in het jaar negentien honderd zes den dertienden november is overleden: Cornelia van Rijn, oud 34 jr, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, zonder beroep, gehuwd met Jacob van Velzen, dochter van Jan van Rijn, arbeider en van Huibertje Kok, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee. Voor eensluitende uittreksel Leiden den 15 november 1906. De ambtenaar van den Burgelijke Stand was geteekend: van Driesten. Goedgekeurd de doorhaling van twee en vijftig gedrukte woorden in deze acte.
De ambtenaar van den Burgelijke stand: Varkevisser.

ov cornelia1872
Overlijdens akte Cornelia - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
De vader van Jacobus van Velzen, Michael van Velzen, had als beroep visser en later metselaar.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 221
Cornelia woont hier bij haar ouders op wijk VII no 843.

Voor inzage kopie folio 221: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 35
Cornelia woonde hier bij haar ouders op wijk ? no 67, 110 g, wijkD no 115 en 2e Duinpad 49.
De kinderen zijn allemaal met van Rhijn met h geschreven.
In kolom 20 staat de aanmerking: "zie folio 234".

Voor inzage kopie folio 35: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 234
Cornelia woont hier met haar gezin op wijk D no 149, Zuidstraat 16 en Adrianastraat 17 tot haar overlijden op 13-11-1906. Dit is kort na het overlijden van haar 4e en laatste kind op 04-11-1906.
Haar echtgenoot Jacobus van Velzen is hier van beroep veldarbeider met het kenmerk O (= ondergeschikte) (nu werknemer). Jan is geboren op 21-12-1865 te Katwijk.
Jacobus van Velzen woont hier als laatste op Brettenstr 41 inw.

Na het overlijden van Cornelia (ook de 4 kinderen zijn dan al overleden) woont Jacobus van Velsen, aldaar ingeschreven op 01-01-1921, (deel 4, folio 142) bij het gezin Cornelis Pieter Meijvogel en Antje (zijn zus) van Velzen, geb. resp. 08-01-1875 en 29-04-1879 beiden te Katwijk, en is in kolom 6 gekenmerkt als zwager en in kolom 9 als W (=weduwnaar).

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1841

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact