geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Cornelius van Rijn

Hoofdpagina

Cornelius van Rijn, 22-01-1781 te Tiel
DTB archief Tiel - dopen, folio 293
Cornelius is gedoopt op 22-01-1781 te Tiel.
Zoon van Jan van Rijn en Hendrica Cornelissen
Getuigen: Claas van Rijn en Hendrica van Rijn

doop Cornelis 1781
De geboorte akte uit het geboorteregister van Dordrecht
DTB huwelijken 1788 - 1837 Tiel - archief Tiel, folio 27
R.K. trouwboek Dominicusparochie te Tiel, 1788-1837 Getrouwd voor de kerk: Cornelis van Rijn met Sophia Tennagel.
Getuigen: Hendrika van Rijn en Anna Tennagel.

huw kerk Cornelius 1781
Huwelijk kerk - archief Tiel


Inschrijving Boek der huwelijk Commissarissen 1467, folio 11 en 12 (Franse periode)
Op 16 february 1804 is te Tiel ingeschreven om te trouwen:
Cornelis van Rijn met Sophia Fijnagel.
Cornelis was jongman van 23 jr, geboren en wonende alhier en zoon van Jan van Rhijn en Hendrika Cornelisse.
Sophia was jonge dochter van 24 jr, geboren te Wamel en wonende alhier. Dochter van Johannes Fijnnagel en Margrita Bockhondt.
Laatste kolom: "Volgens verklaring van Caerels Tiaks pastoor zijn de voorstaande personen door hem op den 4e maart 1804 in een wettige huwelijk ingezeegend'.
Doop akte Sophia te Wamel: Sophia Maria Fijnnagel dochter van Johannes Fijnnagel en Margareta Bockhondt.
Getuigen: Lambertus van Egteld en Joanna Fijnnagel.

Voor inzage kopie uit boek der Huwelijk Commissarissen:klik hier voor: linker zijde rechter zijde.
Overlijdens Register 1844 Tiel - archief Tiel - akte 102
Cornelis is overleden op 17-06-1844 te Tiel, des morgens ten half acht ure, binnen deze gemeente.
Cornelis was 66 jr, arbeider, geboren te Dreumel, wonende alhier, weduwnaar van Sophia Fijnagel, zoon van wijlen Jan van Rijn en Hendrika Meeuwissen, in leven echtelieden.
Aangegeven op 17-06-1844 door Johannes van Rijn, schoenmaker, 35 jr, zoon van de overledene en Casper Brenkman, schoenmaker, 35 jr.


overlijden Cornelis 1781
Overlijdens akte uit het archief van Tiel
Bev. Reg. Tiel 1829-1837 deel 3 - archief Tiel, folio 563
Cornelis woont hier met zijn vrouw Sophia Fijnagel (geb. 20-03-1779) en twee kinderen, Johannes van Rijn (geb. 30-04-1809) en Anna van Rijn (geb. 14-10-1812) op Achterweg 556.
Het gezin is hier ingeschreven op 29-07-1829 en "werwaarts vertrokken" naar no 553.
Cornelis is hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 563: klik hier.


Bev. Reg. Tiel 1829 - 1837 deel 3 - archief Tiel, folio 560
Cornelis woont hier met zijn vrouw Sophia op Achterweg no 553, is hier van beroep arbeideren kwam van no 556.
Op 01-05-1834 zijn eveneens hier ingeschreven: zijn zoon Johannes van Rijn (30-04-1809) met zijn vrouw Johanna van Os (22-03-1805) en kinderen Sophia (=Margarita Sophia 03-08-1833) en Johannes Cornelis (op 22-03-1835 na zijn geboorte). Johannes van Rijn was hier van beroep schoenmaker.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 560: klik hier.


Volkstelling Register 1829-1830 Tiel - archief Tiel, inv. 375 - folio 123
Cornelis van Rijn staat hier genotereerd op het adres Achterweg 556 met een gezin van 4 personen.
Cornelis zelf , 50 jr, geboren te Tiel en van beroep arbeider; zijn vrouw Sophia Fijnagel als huisvrouw, 50 jr en geboren te Wamel; zijn zoon johannes van Rijn, 20 jr, geboren te Tiel en van beroep schoenmaker; zijn dochter Anna van Rijn, 18 jr, geboren te Tiel. Allen van Roomschen gezindheid.

Voor inzage kopie volkstelling, folio 123: klik hier.


Bev. Reg. 1839-1840, deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 192 + 193
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente Tiel en stad Tiel.
Op de Achterweg 553 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 8 personen.
Het 1e gezin is van Cornelis van Rijn, 59 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Sophia Fijnnagel, 62 jr, geboren te Wamel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en valt onder de roomschen.
Het 2e gezin is van Johannes van Rijn, 30 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde man en valt onder roomschen met zijn vrouw Johanna van Os, 36 jr, geboren te Dreumel, vermeld als getrouwde vrouw, zonder beroep en valt onder de roomschen met hun drie kinderen: Cornelis Johannes van Rijn, 4 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman; Margaretha Sophia van Rijn, 6 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonde dochter en Maria Johanna van Rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als mjonge dochter en alle drie vallen onder de roomschen.
Verder staat hier nog genoteerd: Johannes ten Biesen, 59 jr, geboren te Leeuwen, vermeld als jongeman, van beroep arbeider en valt onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 192 + 193: klik hier voor folio 192. en klik hier voor folio 193.
-------------------------------------------Vader:
Joannes 1747

Kinderen:

Jan Hendrik 1804

Gerardus 1804

Henderica Maria 1806

Johannes 1809

Anna 1811

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

cornelis huwelijk1
Huwelijksboek der Commissarisen, linker pagina

cornelis huwelijk2
Huwelijksboek der Commissarisen, rechter pagina