Stamboom van Rijn
Cornelis Claasz van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis Claasz van Rijn, 14-03-1797 te Oegstgeest

Cornelis is gedoopt op 14-03-1797 te Oegstgeest.
Zoon van Klaas van Rhijn (1749) en Jannetje van Genis.
Getuigen: Jan Duijnstee en Neeltje Beijersbergen.

Cornelis is geboren te Katwijk.
1e HUW:Huwelijks register Wassenaar - archief Wassenaar, akte 6 - folio 7v, 8 en 8v
Getrouwd op 23-05-1823 te Wassenaar: Cornelius van Rhijn met Maria Ruijgrok.
Cornelis was 26 jr, bouwman, geboren in Katwijk, gedoopt in Oegstgeest en wonende te Katwijk.
Meerderjarige zoon van Claas van Rhijn en Jannetje van Genis, beiden overleden te Katwijk.
Grootouders: vaders zijde, Gerrit van Rhijn en Hendrijntie Kniest; moeders zijde, Cornelis van Genis en Marijtje van der Vlugt. Allen te katwijk overleden.
Maria was 30 jr, zonder beroep, geboren (op 10-06-1792) en wonende te Wassenaar .
Meederjarige dochter van Pieter Ruijgrok en Marijtje (Maria) van der Krogt, beiden overleden te Wassenaar.
Grootouders: vaders zijde, Jan Leendersz Ruijgrok en Barbera Cornelisdochter Raaphorst beiden overleden resp. Te Wassenaar en Noordwijk; moeders zijde: Dirk van der Krogt en Marijtje Klaaze Berg, beiden overleden te Voorschoten.
Verder nog de Opmerkingen: "verklarende de comparante, dat het Registter geschikt tot inschrijving der verklaringen van overlijden en de gemeente van Wassenaar, de familienaam van hare moeder abusivelijk geschreven staat van der Kroft, als moetende als boven zijn van der Krogt".
"Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondiging voor de hoofddeur van de herberg het Wapen van Wassenaar, alhier en te Katwijk zijn geschied".
Getuigen: Arie Pieterszoon Kortekaas, vleeschhouwer, 49 jr, wonende in numero 139; Cornelis Beijersbergen, koopman in schulpen, 45 jr, wonende in numero 134; Bernardus Grundeken, winkelier, 42 jr, wonende in numero 296; Jan van der Velde, smitsbaas, 37 jr, wonende in numero 287, alhier te Wassenaar, zijnde de twee eerstgenoemde neefs van de bruidegom.2e HUW:Huwelijks register Katwijk - archief Katwijk, akte 6 - folio 7v, 8 en 8v
Getrouwd op 09-11-1827 te Katwijk: Cornelis van Rhijn x Alida Bergman.
Cornelis was 30 jr, geboren en wonende te Katwijk aan de Rijn, gedoopt te Oegstgeest 14-03-1797, weduwnaar van Maria Ruijgrok en meerderjarige zoon van Claas van Rhijn en Jannetje Genis, beiden overleden te Katwijk, zijnde de grootouders zoo van vaders en moeders zijde des bruidegoms met namen Gerrit van Rijn en Hendrijntje Kniest, Cornelis van Genis en Marijtje van der Vlugt, mede allen overleden te Katwijk.
Alida was 26 jr, dienstbode, geboren en gedomicilieerd te Voorschoten, aldaar gedoopt den 06-04-1801.
Meerderjarige dochter van Joes Dirkse Bergman, bouwman en Jannetje Hendrikse van Saase, bouwvrouw wonende te Voorschoten.
Getuigen: Hendrik Bergman, 22 jr, bouwman, wonende onder Voorschoten en broeder der bruid; Christiaan Meyer, 44 jr, dienstbode; Jan Boskamp, 63 jr, bouwman; Jan de Best, 28 jr, dienaar der policie; de drie laatsgenoemde wonende te Katwijk aan de Rijn.
Overlijdens Register Katwijk - archief Katwijk, akte 30 - folio 30v en 31
Cornelis is overleden op 08-02-1829 te Katwijk aan de Rijn des namiddags te twee ure in het huis no 100 te Katwijk aan de Rijn.
Cornelis was 31 jr en bouwman, geboren te Katwijk aan de Rijn; eerder weduwnaar van Maria Ruigrok, laatste echtgenoot van Alida Bergman, zoon van Claas van Rhijn en Jannetje van Genis, beiden overleden.
Aangegeven door: Jan de Best, 29 jr, dienaar der policie, neef van de overledene; Jan Kortekaas, 49 jr, bouwman, gebuur van de overledene; beiden wonende te Karwijk aan de Rijn.

overlijden cornelis 1797
Overlijdens akte van Cornelis - archief KatwijkOverlijden Maria Ruijgrok: 17-08-1826 te Katwijk, 34 jr
Overlijden Alida Bergman: 28-02-1860 te Voorschoten, 58 jr


-------------------------------------------
Vader:
Nicolaus (Klaas) 1749

Kinderen:

Pieter 1824

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact