geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 20-08-1836 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1836 Katwijk - archief Katwijk, folio 13 - akte 136
Cornelis is geboren op 20-08-1836 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten acht ure.
Zoon van Bastiaan van Rijn (1813) en Leentje Dubbelaar.
Aangegeven op 22-08-1836 des voormiddags ten elf ure door vader Bastiaan , 22 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Cornelis Dubbelaar, 66 jr, rentenier en Gijsbert Spaanderman, 48 jr, naschrijver; wonende beide te Katwijk aan Zee.

geb cornelis 1836
Geboorte akte Cornelis - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1861 Katwijk - archief Katwijk, folio 3v - akte 5
Getrouwd op 17-01-1861 te Katwijk, des namiddags ten één uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Cornelis van Rijn met Johanna van Driel.
Cornelis was 24 jr, zeeman, wonende te Katwijk aan den Rijn, geboren te Katwijk aan Zee den 20-08-1836, meerderjarige zoon van Bastiaan van Rijn en Leentje Dubbelaar, beide overleden.
Johanna was 19 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar geboren den 19-02-1841, minderjarige dochter van Dirk van Driel, baander en Petronella van Beelen, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan den Rijn, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Jacob van Rhijn, 26 jr, broeder - arbeider; Aldert van Schie, 54 jr, arbeider, oom des bruidegoms; Teunis Meurs, 31 jr, zeeman en Hendrik van Duijn, 30 jr, vischverkooper; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
Overlijdens Register 1864 Katwijk aan Zee - archief Den Helder, folio 49 - akte 193
Cornelis is overleden op 26-05-1864 te Den Helder , des avonds ten zes ure in het huis staande op 't Rijks werf alhier genaamd het Marine Hospitaal.
Cornelis van Rijn was 27 jr, matroos, geboren Katwijk aan Zee en wonende te Katwijk Binnen, gehuwd, zoon van Bastiaan van Rijn en Lena dubbelaar, beiden overleden, zijnde de verdere relatien van den overledene bij de aangevers onbekend.
Aangegeven op 28-05-1864 door Johan Daniel Schieke, zieken oppasser, 53 jr, wonende in deze gemeente, bekende van de na te noemen overledene en Jacobus Goed, zieken oppasser, 52 jr, wonende mede alhier, bekende van de overledene.

ov cornelis 1836
Overlijdens akte Cornelis - archief Den Helder via Genver

Inschrijven overlijden in Overlijdens Register van Katwijk 1864, folio 19v - akte 73
Voor Extract:
Burgelijke Stand Gemeente Helder, Arrondissement Alkmaar, Provincie Noord-Holland Uittreksel uit het register der akten van overlijden van de gemeente Helder, van het jaar achttienhonderdvierenzestig blijkt, dat op den zesentwintigsten der maand mei des jaars achttienhonderdvierenzestig des avonds ten zes ure in 's Rijks Marine Hospitaal in den ouderdom van zevenentwintig jaren is overleden Cornelis van Rijn, van beroep matroos, geboren te Katwijk aan Zee, wonende te Katwijk binnen, gehuwd, zoon van Bastiaan van Rijn en van Lena Dubbelaar, beiden overleden, zijnde de verdere relatien van den overledene onbekend.
Het bovenstaande uittreksel verklaar ik ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Helder, voor zooveel het geëxtrakeerde betreft overeenkomstig aan het gemelde register te zijn. Vrij van Zegel ingevolge Koninklijk Besluit van den 30 december 1844 no 66 Helder, den achtsten juni 1800 vierenzestig.
De ambtenaar voornoemd, geteekend Stakman Bosse. Gezien door ons President van de Arrondissement Regtbank te Alkmaar, voor legalisatie der handteekening van den Heer Mr. K.J.C. Stakman Bosse, ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Helder. Heden den vijfde july 1800vierenzestig (geteekend) P. van Bemmelen l.p Voor afschrift de ambtenaar van den Burgelijke stand te Katwijk.
M.J. Burgersdijk

io cornelis 1836
Inschrijving overlijdens akte van Cornelis - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museumr


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Johanna van Driel is overleden op 03-141-1915 te Katwijk, 74 jr.

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 129
Na het overlijden van zijn ouders in 1849 gaat Cornelis met broers en zussen naar het weeshuis op wijk VI huis 713.
Reijn Bloot, geb. 1771 te Katwijk, was weesvader en Elisabeth van der Boon, geb 1776 te Katwijk, weesmoeder.

Voor inzage kopie folio 129: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 26
Cornelis woont hier met zijn gezin op wijk III no 256.
Cornelis is van beroep zeeman en woont hier tot zijn overlijden op 26-05-1864.
Na zijn overlijden gaat zijn vrouw Johanmna van Driel met de twee kinderen, Lena (= Helena) en Bastiaan naar: "Overgebracht naar folio 33 reg. 2 van Katwijk aan den Rijn".

Voor inzage kopie folio 26: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 2 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 33
Na het overlijden van Cornelis van Rijn hertrouwt Johanna van Driel op 02-05-1867 met Aldert Hoek, geb. 29-11-1840 te Katwijk en trekt met haar twee kinderen, Lena (= Helena) van Rijn en Bastiaan van Rijn bij hem in op wijk III no 258.
Johanna wordt in kolom 6 als vrouw genoemd en haar kinderen resp. stief- dochter en zoon.
Aldert Hoek is van beroep zeevarende.

Voor inzage kopie folio 33: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 2 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, folio 17
Johanna van Driel woont hier met haar kinderen Lena (=Helena) en Bastiaan van Rhijn bij haar gezin met Aldert Hoek en de kinderen uit dit huwelijk op wijk III no 226 en Balovenstr 7.
Haar echtgenoot Aldert Hoek is van beroep zeeman en later tolgaarder.

Voor inzage kopie folio 17: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Bastiaan 1813

Kinderen:

Helena 1861

Bastiaan 1863

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact