geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 08-12-1871 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1871 Katwijk - archief Katwijk, folio 47v - akte 185
Cornelis is geboren op 08-12-1871 te Katwijk aan Zee, aldaar des voormiddags ten elf ure.
Zoon van Jacob van Rijn (1840) en Geertje van Duijn.
Aangegeven op 08-12-1871 des namiddags ten een ure door vader Jacob van Rijn, 30 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Engelbregt Oranje, 54 jr, gemeenteklerk en Hermanus Jansens, 34 jr, veldwachter; wonende beiden in deze gemeente.

geb cornelis 1871
Geboorte akte van Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1907 Katwijk - archief Katwijk, akte 66
Getrouwd op 13-11-1907 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Cornelis van Rijn met Barbera Jacoba Baatenburg de Jong.
Cornelis was 35 jr, landbouwer, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, landbouwer en Geertje van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Barbera was 37 jr, zonder beroep, geboren te Maassluis en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Jacobus Baatenburg de Jong en Jacoba Noltee, beiden zonder beroep en wonende te Maassluis.
Getuigen: Jacob van Rijn, 33 jr, schipper, wonende te Katwijk, broeder van den bruidegom; Reijn Varkevisser, 33 jr, trambeambte, wonende te Leiden, zwager van den bruidegom; Arie Baatenburg de Jong, 32 jr, kuiper, wonende te Maassluis, broeder der bruid en Cornelis Jacobus van der Woudt, 38 jr, kuiper, wonende te Vlaardingen, zwager der bruid.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1938 Katwijk - archief Katwijk, folio 5v - akte 26
Cornelis van Rijn is overleden op 07-03-1938 te Katwijk aan Zee, te twaalf uur, nul minuten.
Cornelis was 66 jr, melkhandelaar, geboren en wonende te Katwijk , gehuwd met Barbera Jacoba Baatenburg de Jong, zoon van Jacob van Rijn en Geertje van Duijn, beiden overleden.
Aangegeven op 08-03-1938 door Jacob Cornelis van Rijn, 24 jr, reiziger, wonende te Katwijk, zoon van den overledene.

In de kantlijn is later bijgeschreven: "8-12-'71 (geb. dat.), N.H. (=Ned. Herv.), R. v. Limburgstr 8 en ouders H (=huw.) 6-1-'69.

ov cornelis 1871
overlijdens akte Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Barbera Jacoba is overleden op 28-08-1942 te Katwijk, 71 jr.
Barbera was geboren op 01-10-1870 te Maassluis.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 222
Cornelis woont hier bij zijn ouders op wijk VII no 823.

Voor inzage kopie folio 222: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 30
Cornelis woont hier bij zijn ouders op wijk E no 44 en Parlevlietslop 10.
Cornelis was hier van beroep arbeider en later zeevisscher en is overgebracht naar folio 26.

Voor inzage kopie folio 30: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 26
Cornelis woont hier met zijn zijn gezin op Parlevlietstraat 10 en R. v. Limburgstr 8.
Cornelis is hier van beroep landbouwer.
Barbera Jacoba Batenburg-de Jong is geboren op 01-10-1970 te Maassluis.
Cornelis komt van folio 30 en Barbera van dienstb fol. 6-96.

Voor inzage kopie pagina 26 Bevolkings Register: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Cornelis woont hier met zijn gezin op Roest van Limb. Straat 8 en ismet zijn gezin overgenomen van VI Z 26 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 26).
Cornelis was hier van beroep landbouwer en woonde hier tot zijn overlijden op 07-03-1938.
Barbera Jacoba Batenburg-de Jong is geboren op 01-10-1970 te Maassluis.
Cornelis en Barbera zijn getrouwd op 13-11-1907 te Katwijk.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1840

Kinderen:

Jacob Cornelis 1914

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact