geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagin

Cornelis van Rijn, 01-08-1902 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1897 Katwijk - archief Katwijk, folio 43 - akte 167
Cornelis is geboren op 01-08-1902 te Katwijk aan Zee, in zijne woning des voormiddags ten drie uur.
Zoon van Dirk van Rijn (1864) en Barbara van der Gugten.
Aangegeven op 02-08-1902 des namiddags ten half een uur door Dirk van Rijn, 37 jr, landbouwer wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Hendrik Vooijs, 27 jr, bode en Buisert van der Plas, 24 jr, zonder beroep; wonende beiden alhier.

geb cornelis1602
Geboorte akte Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Overlijdens Register 1912 Leiden - archief Leiden, folio 152 - akte 299
Cornelis is overleden op 30-04-1912 te Leiden, des namiddags ten elf uren.
Cornelis van Rijn was 9 jr, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk aan Zee, zoon van Dirk van Rijn voornoemd en Barbara van der gugten, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 01-05-1912 door Dirk van Rijn, vader van de overledene, 47 jr, landbouwer, wonende te Katwijk aan Zee (2e aangever slecht te lezen op akte via internet.)

inschrijving overlijdens register 04-05-1912 te Katwijk - archief Katwijk folio 12 - akte 44
Voor extract:
In het jaar een duizend negen honderd en twaalf, den vierden der maand mei des namiddags ten twee uur, is door ons ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract. Ambtshalve afgegeven ingevolge art. 50 van het Burgelijk Wetboek, vrij van zegel, volgens Kon. Besluit dd 30 december 1844 no 66 provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden. Uittreksel uit het register van overlijdensakten der gemeente Leiden. In het jaar negentien honderd twaalf, den dertigsten april, des namiddags te elf uur, is overleden: Cornelis van rijn, oud negen jaren, geboren te Katwijk, wonende te Katwijk aan Zee, zoon van Dirk van Rijn, landbouwer en van Barbara van der Gugten, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee.
Voor eensluitend uittreksel Leiden, den 2 mei 1912.De ambtenaar van den Burgelijken Stand (getekend) van Driesten.
Goedgekeurd de doorhaling van twee en vijftig gedrukte woorden ui deze akte.
De ambtenaarvan den Burgelijke Stand voornoemd,
(geteekend) Varkevisser

ov cornelis 1902
overlijdens akte Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
.
Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk - archief Katwijk, deel 6 - folio 20
Cornelis woonde hier bij zijn ouders in de Princestraat 12 tot zijn overlijden op 30-04-1912.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 20: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Dirk 1864

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact