geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 13-03-1920 te Katwijk

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 85
Cornelis is geboren op 13-03-1920 te Katwijk
Zoon van Willem van Rijn (1883) en Meintje Haasnoot.

Overlijdens Register 1920 Leiden - archief Leiden, folio 232 - akte 458
Cornelis van Rijn is overleden op 09-06-1920 te Leiden, des voormiddags zes uren.
Cornelis van Rijn was 2 mnd, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Willem van Rijn voornoemd en Meintje Haasnoot, zonder beroep, wonende te Katwijk.
Aangegeven op 09-06-1920 te Leiden door Willem van Rijn, vader van den overledene, 36 jr, kuiper, wonende te Katwijk en Klaas van Zanen, 40 jr, kantoorbediende, wonende te Leiden.Inschrijving in Overlijdens Register 1920 Katwijk - archief Katwijk, folio 19 - akte 72
Voor Extract:
In het jaar een duizend negenhonderd en twintig, den elfden der maand juni, des voormiddags ten negen uur, is door ons ambtenaar van den Burgelijken stand der gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract: Provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden. Uittreksel uit het register van overlijdens akten der gemeente Leiden. In het jaar negentien honderd twintig, den negenden juni, des voormiddags te zes ure is overleden: Cornelis van Rijn, oud twee maanden, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Willem van Rijn, kuiper en van Meintje Haasnoot, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Voor eensluidend uittreksel. Vrij van zegel, ingevolge art. 32, 6 der zegelwet 1917 (art. 50 Burgerlijk Wetboek). Leiden 10 juni 1920, de ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (geteekend)van Driessen.
Goedgekeurd de doorhalingen van drie en vijftig gedrukte woorden in deze akte.
J.W. Kobus.

iov cornelis 1920c
Inschrijving van overlijden Cornelis - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museumk

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 85
Willem van Rijn woonde hier bij zijn ouders in de Voorstraat 10.

Voor inzage kopie folio 85: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Willem 1883

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact