geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Daniel van Rijn

Hoofdpagina

Daniel van Rijn, 12-01-1865 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1865 Katwijk - archief Katwijk, folio 5 - akte 13
Daniel is geboren op 12-01-1865 te Katwijk aan de Rijn, aldaar des avonds ten half twaalf ure.
Zoon van Diederikus Johannes van Rijn (1833) en Willemina van Egmond.
Aangegeven op 13-01-1865 des namiddags ten een ure door Diederikus Johannes van Rijn , 31 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Willem van Rijn, 26 jr, mandenmaker en Engelbregt Oranje, 47 jr,bode; wonende beide te Katwijk aan den Rijn.

geb daniel1865
Geboorte akte van Daniel - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register Katwijk 1888 - archief Katwijk, akte 19
Getrouwd op 31-05-1888 te Rijnsburg:
Daniel van Rijn met Lena de Klerk.
Daniel was 23 jr, mandenmaker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Diederikus Johannes van Rijn, overleden en Wilhelmina van Egmond, zonder beroep, wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Lena was 25 jr, meerderjarige dochter van Jan de Klerk en Neeltje de Groot, beiden overleden.
Getuigen: Willem Roodhuijzen, schilder, 64 jr, oom des bruidegoms; Samuel Driebergen, mandenmaker, 34 jr, stiefvader des bruidegom; Jacob Barnhoorn, landbouwer, 32 jr, oom der bruid en Gerrit Jan Nordeman, smid, 38 jr, wonende te 's Gravenhage; wonende de drie eerstgenoemde alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Lena de Klerk is geboren op 31-07-1862 te Katwijk.
Haar vader Jan de Klerk was bij leven karreman.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862-1880 dl 3 - archief Katwijk, folio 31
Daniel woont hier bij zijn ouders op wijk 1 huis 28.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 31: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 -1920 deel 3 - archief Katwijk, folio 56
Daniel van Rijn woonde hier bij zijn moeder Wilhelmina van Egmond en er was hier geen adres genoemd.
In kolom 20 staat de aantekening: "overgebracht naar deel 1 Samuel Driebergen".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 56: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 -1920 deel 1 - archief Katwijk, folio 100
Daniel woonde hier bij zijn moeder Willemina van Egmond en zijn stiefvader Samuel Driebergen.
Daniel woonde hier o.a. op Overrijn 21 en 20a.
Aantekening kolom 20: "overgebracht naar deel VI folio 78".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 100: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan Zee 1880 -1920 deel 6 - archief Katwijk, folio 78
Daniel woonde hier met zijn gezin op B 25 en Zuidstr. 45. Hij was hier van beroep mandenmaker.
Het gezin vertrok op 09-05-1908 naar Leiden.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 78: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Diederikus Johannes 1833

Kinderen:

Wilemina 1889

Jan 1890

Neeltje 1893

Diederika Johanna 1900

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact