geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

David van Rijn

Hoofdpagina

David van Rijn, 09-12-1870 te Rhijnsburg.

Geboorte Register 1870 Rhijnsburg - archief Leiden, akte 105
David is geboren 09-12-1870 te Rhijnsburg, des morgens vier ure alhier in het huis nommer 194
Zoon van Jacobus van Rijn (1836) en Johanna Schrama.
Aangegeven op 09-12-1870 te Rhijnsburg door vader Jacobus van Rijn, 33 jr, arbeider, wonende alhier.
Getuigen: Gerrit bogaards, 50 jr, arbeider en Matthijs Grimbergen, 30 jr, smid, beide wonende alhier.

geboren david 1870
Geboorte akte van David - dokumentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Overlijdens Register 1872 Oegstgeest - Archief Oegstgeest, folio 13v - akte 50
David is overleden op 24-09-1872 te Oegstgeest, des namiddags ten twee ure in het huis nommer 194.
David was ruim 1 jr, geboren in het jaar 1870 te Rhijnsburg en gewoond hebbende alhier wijk 1 nummer 12, verblijf gehouden hebbende te Katwijk, zoon van Jacobus van Rijn, bouwman en Johanna Schrama, overleden.
Aangegeven op 25-09-1872 door Jacobus van Rijn, vader van den overledene, 35 jr, bouwman en Jents Jans Schuitemaker, 39 jr, veldwachter, wonende alhier; de eerste te Katwijk.

ov david 1870
Overlijdens akte van David - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1872 blz 18.
Inschrijving in Overlijdens Register 1872 Katwijk - Archief Katwijk, akte 253
Voor EXTRACT:
Ambtshalve afgegeven ingevolge art. 50 van het B.W. vrij van zegel, overeenkomstig besluit van Zijne Majesteit d.d. 30 dec. 1844 no 66 Burgelijke Stand. Provincie Zuid Holland, Arrondissement Leiden, Gemeente Oegstgeest, no 50. Extract uit het overlijdens register der gemeente Oegstgeest is geextraheerd dat op den vier en twintigsten september des jaars een duizend achthonderd twee en zeventig (1872) is overleden: David van Rijn, zoon van Jacob van Rijn, bouwman, wonende te Katwijk en van Johanna Schrama, overleden, van beroep zonder, oud ruim anderhalf jaar, geboren in het jaar 1870 te Rhijnsburg en gewoond hebbende te Katwijk, alhier verblijf gehouden hebbende.Wij ondergetekende Burgermeester Ambtenaar van den Burgelijke Stand verklaren, dat het bovenstaande extract is overeenkomstig het gemeld register Oegstgeest den 26 september 1872 (geteekend) H.D. Ferwie.
- Voor afschrift de ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Katwijk.
Blankers.

ov inschr david 1870
Inschrijving overlijdens akte van David - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1872 blz 66.


Bev. Reg. Rijnsburg 1871-1880 - folio 363
David woonde hier bij zijn ouders op .....194d.
David vertrekt met zijn vader op 23-09-1872 naar Katwijk.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 363: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1889 deel 3 Katwijk aan de Rijn - folio 35
David komt hier met zijn vader op 23-09-1872 van Rhijnsburg en woont op wijk 1 no 41.
David woont hier bij zijn vader tot zijn overlijden op 23-09-1872.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 35: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Jacobus 1836

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact