geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Dirk van Rijn

Hoofdpagina

Dirk van Rijn, 15-07-1916 te Katwijk

Geboorte - Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 81
Dirk is geboren op 15-07-1916 te Katwijk.
Zoon van Bastiaan van Rijn (1887) en Neeltje van der Marel.

Overlijdens Register 1933 Leiden - archief Leiden, folio 79v - akte 312
Dirk van Rijn is overleden op 20-04-1933 te Leiden, des voormiddag ten negen ure, binnen deze gemeente.
Dirk van Rijn, was 16 jr, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Bastiaan van Rijn, voornoemd en Neeltje van der Marel, zonder beroep, wonende te Katwijk.
Aangegeven op 20-04-1933 door Bastiaan van Rijn, vader van den overledene, 46 jr, smid, wonende te Katwijk en Maarten van der Marel, 43 jr, bakker, wonende te Katwijk.

ov dirk 1916
Overlijdens akte Dirk - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


inschrijving Overlijdens Register Katwijk, folio 11 - akte 39
Voor Extract:
Heden een en twintig april negentienhonderd drie en dertig, mij ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Katwijk: ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgerlijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, at op twintig april deze jaars des voormiddags ten negen uur in de gemeente Leiden is overleden: Dirk van Rijn, zestien jaren, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk, zoon an Bastiaan van Rijn, smid en van Neeltje van der Marel, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 15.7.'16 (= geb.dat. Dirk), N.H. (= Ned. Herv.), Elleboogsteeg 3.

ov dirk 1916
Inschrijvings akte overlijden Dirk - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 81
Dirk van Rijn woonde hier bij zijn ouders (2e inschrijving vader Bastiaan op deze pagina) op Elleboogsteeg 3.

Voor inzage kopie folio 81: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Bastiaan van Rijn - archief Katwijk
Dirk van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Elleboogsteeg 3, tot zijn overlijden op 20-04-1933.
Dirk was met zijn ouders overgenomen van VI Z 81 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 81.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart 187/239: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Bastiaan 1887

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact