geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Elisabeth van Rijn

Hoofdpagina

Elisabeth van Rijn, 25-01-1862 te Noordwijk

Geboorte Register 1862 Noordwijk - Regionaal Archief Leiden, folio 3v - akte 10
Elisabeth is geboren op 25-01-1862 te Noordwijk , des namiddags ten halftien ure, alhier te zijnen huize: Noordwijk Binnen numero 216.
Dochter van Arie van Rijn (1815)en Lena van der Meer..
Arie is 46 jr en landbouwer en zijn moeder wordt geschreven met Helena van der Meer.
Getuigen: Claas van Rijn, 48 jr, slager en Cornelis van der Meer, 37 jr, landbouwer, beiden wonende te Noordwijk Binnen.

geb elisabeth 1862
Geboorte akte Arie - archief Katwijk


Elisabeth is gedoopt op 26-01-1862 te Noordwijk.

Huwelijks register 1883 Noordwijk - Regionaal Archief Leiden, folio 18, akte 33
Getrouwd op 13-11-1883 te Noordwijk : Elisabeth van Rijn x Gerardus Johannes van der Weijden.
Elisabeth was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Noordwijk, minderjarige dochter van Arie van Rijn, landbouwer en Helena van der Meer, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk.
Gerardus was 24 jr, bloemkweker, geboren en wonende te Noordwijk, meerderjarige zoon van Leendert van der Weijden en Cornelia Romijn, beiden overleden.
Getuigen: Nicolaas van Rijn, 70 jr, landbouwer wonende te Noordwijk; Casper van der Meer, 70 jr, bloemkweeker, wonende te Noordwijk; Petrus Romijn, 52 jr, bakker, wonende te Voorhout en Gerardus van der Weijden, 46 jr, bloemkweeker, wonende te Noordwijk; zijnde de eerste en de tweede getuige ooms der bruid en de derde en vierde getuige ooms des bruidegoms.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Cornelia Francisca van der Weijden 10-09-1884,Noordwijk, Noordwijk binnen 381
Adrianus Leonardus van der Weijden 11-08-1885,Noordwijk, Noordwijk binnen 381
Leonardus Petrus van der Weijden 03-02-1887,Noordwijk, Bronkhorststraat 47
Adrianus Gerardus van der Weijden 05-03-1890,Noordwijk, Bronckhorststraat 47
Cornelis Petrus van der Weijden 07-03-1892,Noordwijk, Bronkhorststraat 47
Gerardus Petrus van der Weijden 15-06-1896,Noordwijk, Bronkhorststraat 47
Cornelia Francisca van der Weijden 26-01-1899,Noordwijk, Bronckhorststraat 47

Overlijdens Register 1923 Noordwijk, archief Leiden, folio 9v - akte 33 Elisabeth van Rijn is overleden op 11-05-1923 te Noordwijk, des namiddags ten acht ure in het huis Bronckhorststraat 57 in deze gemeente.
Elisabeth van Rijn was 61jr, zonder beroep, geboren en wonende te Noordwijk, gehuwd met Gerardus Johannes van der Weijden en dochter van wijlen echtelieden Arie van Rijn en Helena van der Meer.
Aangegeven op 12-05-1923 door Gerardus Johannes van der Weijden, 63 jr, bloemkweeker, wonende te Noordwijk, echtgenoot van de overledene en Lucas Willem van der Lee, 41 jr, banketbakker, wonende te Noordwijk, geen familie van de overledene.

ov elisabeth 1862
akte van overlijden Arie - archief Katwijk

Bev. Reg. Noordwijk - archief Leiden - folio 85
Elisabeth van Rijn is hier met haar gezin ingeschreven in 1918 en woonde hier op Bronckhorststraat 57 tot haar overlijden op 11-05-1923.
Gerardus Johannes van der Weijden is geboren op 04-091859 te Noordwijk, van beroep bloemkweker en woonde hier tot zijn overlijden op 12-07-1924.

Voor inzage kopie bevolkins register, folio 85: klik hier.


Gerardus was bij de geboorten van de kinderen tot 1890 landbouwer en daarna bloemkweker.
-------------------------------------------Vader:
Arie 1815

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact