geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Elisabeth van Rijn

Hoofdpagina

Elisabeth van Rijn, 04-09-1903 te Scheveningen

Geboorte Register 1903 Den Haag - archief Den Haag, folio 220v - akte 4417
Elisabeth is geboren op 04-09-1903 te Scheveningen, aldaar ten zijnen huize, des avonds ten half twaalf ure
Dochter van Jan van Rijn (1865) en Helena Toet.
Aangegeven op 07-09-1903 door Eva Maria Bronkhorst, echtgenoote van Johannes van der Burg, 55 jr, vroedvrouw, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Jan van Rijn visscher, wonende aldaar.
Getuigen: Franciscus van der Burg, 50 jr en Engelbertus Heibron, 60 jr, beiden zonder beroep en wonende alhier.

geb elisabeth 1903
Geboorte akte van Elisabeth - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1932 Den Haag - archief Den Haag, akte 1629
Getrouwd op 23-12-1932 te Den Haag, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen:
Elisdabeth van Rijn en Teunis Cornelis Kuiper.
Elisabeth was 29 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan van Rijn 67 jr, zonder beroep, wonende alhier alhier tegenwoordig en toestemmende en Helena Toet, overleden.
Teunis was 37 jr, varensgezel, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Simon Kuiper, vischventer en Johanna van Aken, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Getuigen: Johannes Kuiper, 34 jr, broeder van den bruidegom en Gerrit den Heijer, 37 jr, zeevisscher; wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Elisa Kuiperr 23-10-1936, Den Haag

Gezinskaart Den Haag - vader Jan (1865)
Elisabeth woonde hier bij haar ouders op: Wassenaarschestraat 51; 17-11-1919 Zeezwaluwstraat 101.
Elisabeth was hier van beroep werkster.

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg., vader: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Den Haag
Elizabeth (wordt hier met een z geschreven) woonde hier op: 25-03-1927 Werfrstraat 11, bij Lugter; 08-028-1928 Zeezwaluwstraat 101 (bij ouders); 10-07-1929 C v.d. L.....straat 83; (vanaf hier weer bij ouders); 11-05-1931 Zeezwaluwstraat 101, 04-05-1932 Kenaustraat 68 en 13-07-1932 Wieringschestraat 35.
Elizabeth was van beroep werkster.
Verder in de marge bijgeschreven: "zie Jan (= vader) 13.2.'65". Ook is er al een verwijzing gemaakt naar het huwelijk op 23-02-1932 met Teunis Cornelis Kuiper, geboren op 25-9-'95.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart Bev. Reg.: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart Den Haag - echtgenoot Teunis Cornelis Kuiper
Helena woont hier met haar gezin op: 23-12-1932 Meeuwenhof 7 en 29-04-1933 Wieringschestraat 436.
Haar echtgenoot Teunis cornelis Kuiper is geboren op 25-09-1895 te Den Haag en is hier van beroep varensgezel.
In de marge is later nog bijgeschreven: "zn van Simon (vader van Teunis) 05-03-1871 en dr van Jan (vader van Elisabeth) 13-02-1965".

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg., echtgenoot: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1865

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact