geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Elizabeth van Rhijn

Hoofdpagina

Elizabeth van Rhijn, 01-01-1778 te Katwijk aan de Rijn

DTB dopen geref. Katwijk aan de Rijn, 1727-1812 blz 54
Elizabeth is gedoopt 01-01-1778 te Katwijk aan de Rijn.
Dochter van Johannis van Rhijn en Johanna van Koole.
Getuigen: Johannes Kastech en Elizabeth Koole.
Vader Johannes was roomschgez.
Opmerking: "Wiens plaats vervult is door Johannes Kaslech lidmaat der geref; kerk te Leiden."
Elizabeth was eerst net een s geschreven, maar de s is doorgehaald en een vette z doorheen geplaatst.

doop elizabeth1778
Doop inschrijving Hester - DTB dopen Katwijk aan de Rijn 1727-1812 blz 45 - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Overlijdens Register 1849 Katwijk - Archief Katwijk, folio 14v - akte 251
Elisabeth is overleden op 11-08-1849 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten elf ure, aldaar in het huis wijk 3 nummer 203.
Elisabeth was 71 jr, zonder beroep, ongehuwd, dochter van Johannes van Rhijn en Johanna Koole, beiden overleden.
Aangegeven op 12-08-1849 des namiddags ten half een ure door Johan Daniel Tippel, 65 jr, binnenvader, wonende te Katwijk aan den Rijn en Engelbregt Oranje, 31 jr, bode, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde beiden de comparantengeode bekenden van de overledene.

ov elizabeth 1778
Overlijdens akte van Hester - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1849 blz 64.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Joannes 1751

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact