geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Geertje van Rijn

Hoofdpagina

Geertje van Rijn, 02-02-1906 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1906 Katwijk - archief Katwijk, folio 12v - folio 46
Geertje is geboren op 02-02-1906 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des voormiddags ten half zeven uur.
Dochter van Martinus van Rijn (1878) en Jannetje van der Plas.
Aangegeven op 05-02-1906 des voormiddags ten half twaalf ure door Emmelina de Lange, 34 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Martinus van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Willem Lagemaat, 40 jr, veldwachter en Hendrik Vooijs, 31 jr, bode; wonende beiden alhier

geb geertje 1906
Geboorte akte van Geertje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1930 Katwijk - archief Katwijk, folio 2 - akte 2
Getrouwd op 02-01-1930 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Geertje van Rijn en Pieter Guijt.
Geertje was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Martinus van Rijn, 51 jr, winkelier en Jannetje van der Plas, 52 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Pieter was 30 jr, visscher, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Cornelis Guijt, visscher en Marijtje van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
De ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Cornelis Guijt, 40 jr, visscher, wonende te Katwijk, broeder des bruidegoms en Maarten Ros, 33 jr, haven-arbeider, wonende te Amsterdam, zwager des bruidegoms.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Register van overlijden 1944 Leiden - archief Leiden, folio 283v - akte 1127
Geertje van Rijn is overleden op 15-11-1944 te Leiden, te drie uur, vijfenvijftig minuten.
Geertje van Rijn was 38 jr, geboren en wonende te Katwijk, gehuwd met Pieter Guijt, dochter van Martinus van Rijn en Jannetje van der Plas, beiden overleden.
Aangegeven op 16-11-1944 door Pieter Karstens, 48 jr, bediende en wonende te Leiden.

ov geertje 1906
Akte van overlijden Geertje - archief Leiden


inschrijving overlijden in het Overlijdens Register 1855 Katwijk, akte 110
Het overlijden van Geertje van Rijn is hier op 21-11-1944 ingeschreven in het Overlijdens Register.
Voor extract:
Heden een en twintig november negentienhonderd vier en veertig, mij, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Katwijk, ingeschreven een ingevolge de tweede alinia van artikel vijftig van het burgerlijk wetboek ontvangenuittreksel uit het register van overlijdender gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op vijftien november dezes jaars, te drie uur vijfenvijftig minuten te Leiden is overleden: Geertje van Rijn, zonder beroep, gehuwd met Pieter Guijt, oud achtendertig jaren, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Martinus van Rijn en van Jannetje van der Plas, beiden overleden.
Waarvan akte,
Neerbos.

ov geertje 1906io
Overlijdens akte Geertje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


Geertje van Rijn is overleden, nadat zij twee dagen hiervoor een kind levenloos ter wereld heeft gebracht. (akte 106 van het hierboven vermeld register.)

Voor inzage kopie akte van overlijden kind: klik hier.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Pieter Guijt is overleden op 22-06-1985 te Katwijk, 86 jr.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 32
Geertje van Rijn woonde hier bij haar ouders o.a. op Zuidstraat 45 n, Scheveningschestraat 24, Swanenburgstraat 14, 1e W. Taalstraat 7, 1e W. Taalstraat 7 achter en 3e Kaastraat 15 inw.

Voor inzage kopie folio 32: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Martinus van Rijn - archief Katwijk
Geertje woonde hier bij haar ouders op: 3e Kanaalstraat 15 inw. En 4e Kanaalstraat 47. Geertje werd hier overgeschreven naar gezinskaart (Zee) P. Guijt.

Voor inzage gezinskaar vader Martinus van Rijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.
Pieter Guijt is geboren op 01-02-1899 te Katwijk.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Martinus 1878

Kinderen:

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact