geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Geertje van Rijn

Hoofdpagina

Geertje van Rijn, 16-06-1907 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1907 Katwijk - archief Katwijk, folio 39v - akte 151
Geertje is geboren op 16-06-1907 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten half zeven uur.
Dochter van Cornelis van Rijn (1881) en Jacoba Minnee.
Aangegeven op 18-06-1907 des voormiddags ten elf uur door Emmelina de Lange, 36 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Cornelis van Rijn, schipper, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Buisert van der plas, 28 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 32 jr, bode, wonende beiden alhier.

geb geertje 1907
Geboorte akte van Geertje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1931 Katwijk - archief Katwijk, folio 40v - akte 79
Getrouwd op 17-09-1931 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Geertje van Rijn en Jacob van Rijn.
Geertje was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige dochter van Cornelis van Rijn, 49 jr, motorschipper en Jacoba Minnee, 50 jr, zonder beroep, beide wonende te Katwijk.
Jacob was 28 jr, landarbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Arie van Rijn, 53 jr, metselaar, wonende te Katwijk en Jacoba van Rijn, overleden.
De vader des bruidegoms en de ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jacob van Rhijn, 21 jr, motorschipper, broeder der bruid en Albert Houwaard, 51 jr, schipper, oom des bruidegoms, beiden wonende te Katwijk.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 11.5.'03 en 16-06-'07 (= resp. de geb.dat. van Jacob en Geertje), beiden N.H. (= Ned. Herv.), beiden ongeh., geen fam., Elleboogsteeg 2a.

Voor de pagina van Jacob van Rijn: klik hier.

Voor kopie trouwakte: klik hier.

Overlijden - volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Geertje van Rijn is overleden op 10-03-1974 te Katwijk, 66 jr.

Jacob van Rijn is overleden op 22-05-1986 te Katwijk, 83 jr.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 27
Geertje woont hier met zijn zijn gezin op Bestevaersweg 6, Elleboogsteeg 3, Adrianastraat 34 en Meerb. Kade 66.

Voor inzage kopie folio 27: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Cornelis van Rijn - archief Katwijk
Geertje van Rijn woonde hier met zijn gezin op: Meerburgkade 66, M.A. de Ruiterstr. 39 en Annadwarststraat 8.
Geertje van Rijn woonde hier bij haar ouders op: Meerburgkade 66,M.A. de Ruiterstraat 39 en Annadwarsstraat 8.
Geertje was met haar ouders overgenomen van VI Z 27 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 27).
Geertje werd overgeschreven naar gezinskaart Jacob van Rijn.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart Katwijk, echtgenoot Jacob van Rijn - archief Katwijk
Geertje van Rijn woonde hier met haar man op Elleboogsteeg 2 a, Stengelinstraat 12 en Stationsstraat 17a.
Geertje van Rijn was overgenomen van gezinskaart C. v. Rijn-J. Minnee.
Jacob was hier van beroep landarbeider en was overgenomen van gezinskaart A. v. Rijn- v. Rijn.
Jacob en Geertje zijn getrouwd op 17-09-1931 te Katwijk.
Hun ouders zijn hier later genoteerd: Arie Van rijn en Jacoba van Rijn voor Jacob; Cornelis Van Rijn en Jacoba Minnee voor Geertje.

Voor inzage gezinskaart, echtgenoot Jacob: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1881

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact

geertje 1907 div1
Grafsteen Geertje

Voor grotere weergave foto: klik hier.