geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Gerrit Jan van Rijn

Hoofdpagina

Gerrit Jan van Rijn, 21-01-1835 te Tiel

21-01-1835, Tiel - arch. Tiel, akte 14 Gerrit Jan is geboren op woensdag 21-01-1835 te Tiel, des namiddags ten twee ure.
Dochter van Cornelia van Rijn (1816) en ongehuwd moeder, naaister, wondende alhier en 20 jr.
Aangegeven door Aleida Hiep, weduwe van Johan Philip Bok, vroedvrouw. 63 jr.
Getuigen: Jan van doesburg, agent van policie, 32 jr en Jean Etienne Crap, agent van policie, 28 jr.

In de kantlijn de verwijzing van erkenning bij huwelijk met en door Gijsbert van Maurik

geb Gerrit Jan 1835
Geboorte register - archief Tiel


Is bij huwelijk van zijn moeder met Gijsbert Roeland van Maurik door hem erkend als wettig kind.
Hiermede is Gerrit verder gegaan als een van Maurik.

Bev. Reg. 1829-1837, deel 3 Tiel - archief Tiel, folio 551
Gerrit Jan is hier ingeschreven op 23-01-1835.
Woont hier bij zijn grootvader Aalbert (1784) bij de Binnenmolen no 544.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 551: klik hier.


Bev. Reg. 1839-1840, deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 184
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente tiel en stad Tiel.
Bij den Binnenmolen 544 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 5 personen.
Het 1e gezin is van Aalbert van Rijn, 53 jr, hier geboren te Leeuwen, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Clara Smits, 49 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en val onder de protestanten.
Het 2e gezin is van Cornelia van Rijn, (= dochter van Aalbert en ongehuwd moeder) 24 jr, geboren te Utrecht, vermeld als jonge dochter en valt onder roomschenmet haar twee kinderen: Jan van Rijn, 5 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman en valt onder de roomschen en Maria van Rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonge dochter en valt onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 184: klik hier.
-------------------------------------------Moeder:
Cornelia

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact