geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Gerrit Zier van Rijn

Hoofdpagina

Gerrit Zier van Rijn, 28-06-1900 te Scheveningen

Geboorte Register 1900 Den Haag - archief Den Haag, folio 232v - akte 2876
Gerrit Zier is geboren op 28-06-1900 te Scheveningen, aldaar ten zijnen huize, des avonds ten negen ure.
Zoon van Johannes van Rijn (1861) en Maria Adriana Jol.
Aangegeven op 13-12-1898 door vader Johannes van Rijn, 37 jr, winkelier, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Jan de Jong, 29 jr en Jacobus Pronk, 27jr; visschers, beiden wonende te Scheveningen.
Vader Johannes tekent met van Rhijn met een h.

geb gerrit 1900
geboorte akte Gerrit Zier - archief Gemeente Den Haag

1e huw.:

Huwelijks Register 1924 Velsen - volgens info website wiewaswie.nl, folio 91 - akte 180
Getrouwd op 18-09-1924 te Velsen in het huis der gemeente verschenen:
Gerrit Zier van Rijn met Margje Bralten.
Gerrit Zier was 24 jr, stalhouder, geboren en wonende te Den Haag, meerderjarige zoon van Johannes van Rijn, 63 jr, koster en Maria Adriana Jol, 60 jr, zonder beroep; beiden wonende te Den Haag, beiden hierbij tegenwoordig en toestemmende.
Margje was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, onlangs te 's Gravenhage, meerderjarige dochter van Jannes Bralten, machinist en Aaltje Hofman, 52 jr, zonder beroep; beiden wonende te Velsen; de eerste blijkens hierbij overlegd uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen toestemmende in dezen echt, de laatst hierbij tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen: Hugo van Rhijn, 32 jr, concierge, wonende te Den Haag, broeder van de bruidegom en Johannes van Rijn 38 jr, plantsoenarbeider, wonende te Den Haag, broeder van de bruidegom.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier.2e huw.:

Huwelijks Register 1933 Den Haag - archief Den Haag, akte 774
Getrouwd op 28-06-1933 te Den Haag, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen:
Gerrit Zier van Rijn met Lina Obgartel.
Gerrit Zier was 33 jr, expediteur, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Margjew Bralten, meerderjarige zoon van Johannes van Rijn, koster, wonende alhier en en Maria Adriana Jol, overleden.
Lina was 25 jr, dienstbode, van Duitsche Nationaliteit, geboren te Aken in Pruisenen wonende alhier, laatst te Noordwijk, meerderjarige dochter van Wilhelm Obgartel, houtdraaier en Dorothe Lasch, zonder beroep, beiden wonende te Ruppur bij Karlsruhe in Baden.
Getuigen: Jan Simon Oostbaan , 39 jr, brigadier van politie en Jan van Rijn, 45 jr, gemeentebeambte, broeder van den bruidegom; beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw: klik hier.


Volgens info Register van Overlijden 1931 te Den Haag, akte 2843.
Margje Bralten is overleden op 18-08-1831 te Den Haag, 31 jr, zonder beroep, geboren te Velsen en wonende alhier, echtgenoote vasn Gerrit Zier van Rijn. dochter van Jannes Bralten, arbeider wonende te IJmuiden en Aaltje Hofman,overleden

Voor inzage kopie akte van overlijden Margje: klik hier.


Volgens info Geboorte Register 1899 Velsen, akte 343
Margje Bralten is geboren op 07-09-1899 te Velsen, des namiddags ten vijf ure in het huis staande in IJmuiden.
Dochter van Jannes Bralten, stoker, wonende te Velsen, die door afwezigheid verhinderd is de aangifte in persoon te doen en Aaltje Hofman, zonder beroep, wonende te Velsen.

Voor inzage kopie akte van geboorte ega Margje: klik hier.
Gezinskaart 187/228 Den Haag, vader Johannes van Rijn
Gerrit Zier woont hier bij zijn ouders op: 16-01-1912 - D. Hoogenraadstraat 721, 11-04-1916 - d' Aumeriestraat 6, 14-11-1916 - Haringstraat 76, 05-05-1917 - d'Aumeriestraat 6, 10-10-1922 - v. Toreeststraat 21.
Gerrit Zier was hier van beroep: voerman.

Voor inzage kopie gezinskaart Den Haag vader Johannes: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Den Haag
1e vermelding:
Gerrit Zier van Rijn is hier van beroep voerman en woont hier met vrouw en 1 kind op: 20-10-1924 - Abessstraat 4 en 14-01-1925 Haringstraat 25.
Zijn vrouw Margje Bralten is geboren op 07-11-1999 te Velsen en kwam op 16-10-1924 van Velsen naar Den Haag.
Gerrit zier vertrekt met vrouw en 1 kind op 25-02-1927 naar Velsen/IJmuiden, Rijksstraatweg 112.
Op 11-05-1927 komt Gerrit Zier met vrouw en 1 kind weer terug van Velsen.
2e vermelding:
Gerrit zier is hier weer van beroep voerman en woont hier met zijn gezin verder op: 17-05-1927 - Zandvoortstraat 7; 22-03-1928 - v. Foreeststraat 2; 24-11-1928 - Markenschestraat 137; 13-11-1931 - v. Foreeststraat 2; 08-09-1932 - Kenaustraat 25; 28-05-1933 - Tesselandestraat 14; 06-01-1934 - Korbaatstraat 29; 18-01-1934 - Dalheenstraat 66 en 29-05-1934 Koppelstokstraat 46.
Zijn 2e vrouw Lina Obgartel is geboren op 20-06-1908 te Aken.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart, Den Haag klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Johannes 1861

Kinderen:
1e huw.

Maria Johanna 1925

Johannes1927

Kinderen:
2e huw.

Auguste Amalia 1934

Johanna Dorothea 1938

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact