geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Gijs van Rijn

Hoofdpagina

Gijs van Rijn, 08-08-1856 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1856 Katwijk - archief Katwijk, folio 32v - akte 125
Gijs is geboren op 08-08-1856 te Katwijk aan Zee, des morgens ten zes ure.
Zoon van Aart van Rijn (1829) en Neeltje de Jong
Aangegeven op 08-08-1856 des namiddags ten een ure door vader Aart van Rijn, 27 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Cornelis Ouwehand, 33 jr, voerman en Gijsbert Noppe, 45 jr, schippersknecht; wonende beide in deze gemeente.

geb gijs 1856
Geboorte akte van Gijs - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Verdronken:
Gijs, hier genoemd Gijsbert, is op 2-12-1974 in de avond verdronken in de monding van de Nieuwe Waterweg opstomend naar Vlaardingen.Aangespoeld:
Volgens overlijdens Register 1874 's Gravenzande, akte 113
Voor extract: Op heden den twaalfden der maand december achttien honderd vier en zeventig. Zijn voor onsw ondergeteekende Burgemeester der gemeente 's Gravenzande, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente 's Gravenzande, verschenen: Aart van Rijn, van beroep arbeider, oud vijf en veertig jaren, wonende te 's Gravenhage, vader van de na te nomen overledene en Cornelis den Heijer, van beroep mandenmaker, oud vijf en twintig jaren, woende te 's Gravenhage, oom van de overledene; welke ons hebben verklaard, dat op den tienden dezer maand, des voormiddags ten tien ure in deze gemeente op het strand tusschen de mijlpalen numeros een honderde twaalf en een honderd dertien is aangespoeld het lijk van Gijsbert van Rijn van beroep zeeman, geboren te Katwijk en wonende te 's Gravenhage in den ouderdom van achttien jaren en ruim vier maanden, minderjarige zoon van Aart van Rijn, voormeld en van Neeltje de Jong, zonder beroep, wonende mede te 's Gravenhage.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met den tweeden declarant, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.

ov gijs 1856
Overlijdens akte Gijs - archief 's GravenzandeInschrijving in Overlijdens Register Den Haag - archief Den Haag, folio 181v - akte 2569
Voor extract: Op heden den twaalfden der maand december achttien honderd vier en zeventig. Zijn voor onsw ondergeteekende Burgemeester der gemmente 's Gravenzande, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente 's Gravenzande, verschenen: Aart van Rijn, van beroep arbeider, oud vijf en veertig jaren, wonende te 's Gravenhage, vader van de na te nomen overledene en Cornelis den Heijer, van beroep mqandenmaker, oud vijf en twintig jaren, woende te 's Gravenhage, oom van de overledene; welke ons hebben verklaard, dat op den tienden dezer maand, des voormiddags ten tien ure in deze gemeente op het strand tusschen de mijlpalen numeros een honderde twaalf en een honderd dertien is aangespoeld het lijk van Gijsbert van Rijn van beroep zeeman, geboren te Katwijk en wonende te 's Gravenhage in den ouderdom van achttien jaren en ruim vier maanden, minderjarige zoon van Aart van Rijn, voormeld en van Neeltje de Jong, zonder beroep, wonende mede te 's Gravenhage.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met den tweeden declarant, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.

ov ins gijs 1856
Inschrijving overlijdens akte Gijs - archief gemeente Den Haag


Link naar VissersNamenMonument Scheveningen voor meer info inzake verdrinking van Gijsbert.
Klik hier

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 204
Gijs (hier Gijsbert genoemd) woont hier bij zijn ouders op wijk VII no 879.
Op 16-10-1872 vertrekt Gijs met zijn ouders naar Den Haag.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 204: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Aart 1829

Kinderen:

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact